mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Paskirstytos lėšos Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektams

Birželio mėnesį Joniškio rajono savivaldybė kvietė viešąsias įstaigas (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybių institucijos), asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitus pelno nesiekiančius juridinius asmenis teikti paraiškas Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektų finansavimui gauti. 2022 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete numatyta 10 tūkst. Eur suma šiems projektams finansuoti.

Paraiškas konkursui pateikė:

  • asociacija „Namiškiai“ projektui „Socialinis taksi paslaugos Joniškio rajone gyvenantiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“, kurio prašoma suma sudarė 3 tūkst. Eur;
  • VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras projektui „Laikas sau“, kurio prašoma suma sudarė 3 tūkst. Eur;
  • sporto klubas „Avantiūra+“ projektui „Bendravimas ir judesys kasdien, viską ištaisys!“, kurio prašoma suma sudarė 3 tūkst. Eur.

Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektų finansavimo paraiškų vertinimo komisija įvertino visas gautas paraiškas ir pateikė siūlymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, o direktorius savo įsakymu priėmė sprendimą dėl lėšų skyrimo šiems Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektams:

  • skirti asociacijos „Namiškiai“ projektui „Socialinis taksi paslaugos Joniškio rajone gyvenantiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ 3 tūkst. Eur;
  • skirti VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro projektui „Laikas sau“ 3 tūkst. Eur;
  • neskirti lėšų sporto klubo „Avantiūra+“ projektui „Bendravimas ir judesys kasdien, viską ištaisys!“

Likus priemonei nepaskirstytų lėšų, artimiausiu metu bus skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimui gauti.                                                      

      Joniškio rajono savivaldybės administracija