mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame teikti pasiūlymus finansiškai prisidėti prie infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto darbų

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia fizinius ar juridinius asmenis teikti pasiūlymus finansiškai prisidėti prie infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto darbų.

Kvietimas teikiamas remiantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ar juridiniai asmenys“, patvirtintu tvarkos aprašu.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirti lėšų vietinės reikšmės keliams, gatvėms projektuoti, statyti, rekonstruoti, kapitalinio arba paprastojo remonto darbams atlikti. Su minėtu tvarkos aprašu išsamiau galima susipažinti per nuorodą

Nustatytos formos pasiūlymus galima teikti du mėnesius nuo kvietimo paskelbimo.

Išsamesnę informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Vidas Dirsė, tel. 8 426 69 147, el. p. vidas.dirse@joniskis.lt.

Pasiūlymo forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija