mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas, įskaitant bendruomenines organizacijas, teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų projektų finansavimui gauti.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, įskaitant bendruomenines organizacijas, turinčios nevyriausybinės organizacijos statusą, registruotą Juridinių asmenų registre.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 13 d. iki 2024 m. kovo 5 d. 12.00 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.

Tinkamos finansuoti veiklos

 • nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas;
 • meninės ir kultūrinės iniciatyvos;
 • edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai;
 • sveikos gyvensenos ugdymas;
 • dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Didžiausia galima prašyti finansavimo suma vienam projektui 700 (septyni šimtai) eurų. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui 2024 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete skirta 11 000 eurų. Projektai turi būti įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 15 d.

Pareiškėjas konkurso skelbime nurodyta tvarka pateikia

 1. užpildytą ir pasirašytą paraišką;
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. projektą numačius įgyvendinti su partneriu(-iais), bendradarbiavimo sutartį(-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 4. kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 1. spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį;
 2. elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 3. elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį;
 4. per Savivaldybės dokumentų valdymo sistemą.

Papildomą informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė mob. tel. 8 671 45 855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt.

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija