mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Aptarti Joniškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos pokyčiai

Vakar Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Armonavičius su Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktore Lina Martinaitiene ir Joniškio ligoninės direktorius Martynu Gedminu, dalyvaujant Joniškio rajono laikraščio „Sidabrė“ redaktorei Linai Rudnickienei, pristatė Joniškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos pokyčius.

Gegužės mėnesį LR Seimas priėmė Sveikatos priežiūros įstaigų ir Sveikatos sistemos įstatymų pakeitimus, kuriais sutarta nuo 2023 m. liepos 1 d. optimizuoti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje nuo kitų metų liepos 1 d. teiks viena Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) tarnyba, kuri bus pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai. Paslauga bus teikiama per teritorinius padalinius. Šiuo metu tiek respublikiniu, tiek vietos lygmeniu sprendžiami įvairūs su optimizavimu susiję klausimai.

„2020 m. birželio 25 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-122 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį“, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, buvo teisingas sprendimas. Tinkamu laiku priimti sprendimai, leido užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei sustiprino bendradarbiavimą su Joniškio ligoninės priėmimo skyriumi“ – susitikimo metu sakė meras.

„Nei gyventojai, nei darbuotojai esminių pasikeitimų GMP paslaugų teikimo optimizavimo metu nepajus, nes svarbiausias tikslas – užtikrinti kokybišką GMP pagalbą pacientui – išlieka toks pat“, – sakė Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.

Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas slaugos paslaugų teikimui Joniškio ligoninėje. 2022 m. rugsėjo 29 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1459 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra aiškiai įvardintos sąlygos, kurias atitinkantys asmenys gali gauti slaugos paslaugą. Pagal to pačio įsakymo 18 punktą siuntimą gauti palaikomojo gydymo slaugos paslaugą išduoda gydantis gydytojas. Aiški tvarka dėl paslaugų suteikimo užkerta kelią ir galimai korupcijai, kuri Joniškio rajono sveikatos priežiūros įstaigose netoleruotina.

Joniškio ligoninės direktorius M. Gedminas pasidžiaugė, kad nuo sausio mėnesio Joniškio ligoninėje bus teikiamos ir naujos paslaugos – kompleksinė skausmo gydymo, kuri bus sudaryta iš gydytojo, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo ir psichologo komandos; ir gydytojo geriatro, kuri yra itin svarbi atsižvelgiant į visuomenės senėjimo problemą, ir  užtikrins kuo ilgesnio vyresnių amžiaus žmonių savarankiškumo išsaugojimą.

Tuo metu kai vyko pokalbis, LR Seime registruotas Administracinių nusižengimų kodekso straipsnio pakeitimo ir papildymo projektas. Projekto esmė – numatoma administracinė atsakomybė už viešąsias paslaugas teikiančio asmens (paramedikų, socialinių darbuotojų ir pan.) garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu. Projekto pataisas inicijavo Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius kartu su Joniškio ligoninės direktoriumi Martynu Gedminu, atsižvelgdami į problemas su kuriomis susiduria skubios pagalbos ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai darbo metu susiduriantys su agresyviai ar neadekvačiai besielgiančiais asmenimis.

Susitikimo metu Joniškio rajono savivaldybės meras atkreipė dėmesį ir į tai, kad nepaisant sklindančių gandų, Joniškio ligoninė naktimis skubios pagalbos skyrius veiklos nenutrauks ir dirbs kaip ir iki šiol.

Joniškio rajono savivaldybės administracija