mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, paskirta Kontrolės ir audito tarnybos duomenų apsaugos pareigūne:

Vardas, pavardė Kabineto Nr. Tel. Nr. El. paštas
Alma Žukauskytė
402 (8 426) 69 156 alma.zukauskyte@joniskis.lt

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.