mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Teisės aktai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

Joniškio rajono savivaldybės teisės aktai

Pavadinimas

Teisės aktas

Priėmimas į ugdymo įstaigas

Vaikų priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

2019-08-29 T-116

Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

2012-03-29 T-60
Mokinių priėmimo į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą ir Joniškio sporto centrą tvarkos aprašai 2013-05-02 T-57

Mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrių tvarkos aprašas

2012-04-26 T-85

Kiti teisės aktai

Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas

2015-08-26 T-150

Joniškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašas 2015-08-26 T-152
Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 2012-11-22 T-204
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas 2017-01-26 T-13
Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2019-08-29 T-183
Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Joniškio rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas 2019-11-23 T-231
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2021-02-08 A-107
Mokinių atostogų programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 2021-04-28 T-62