mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Socialinių paslaugų skyrimas

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiems ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis savo gyvenimu ir dalyvauti bendruomeniniame gyvenime.

Joniškio rajone socialines paslaugas planuoja ir organizuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Skyriaus veikla organizuojama taip, kad rajono gyventojams socialinės paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos, teikiamos kuo arčiau gyvenamosios vietos, padėtų tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurie negali savarankiškai spręsti iškilusių problemų.

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (šeima) kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Socialinių paslaugų gavėjais gali būti asmenys (šeimos), deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio savivaldybėje, kuriems yra nustatyti socialinių paslaugų poreikis.

Rajone teikiamos socialinės paslaugos:

Prevencinės socialinės paslaugos

Joniškio rajono savivaldybėje Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Kontaktinis asmuo – Jolanta Laurinaitienė, el. p. jolanta.laurinaitiene@gmail.com, tel.  8 615 18 340.

 • Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Darbas su bendruomene
 • Šeimos konferencija
 • Atvirasis darbas su jaunimu
 • Mobilusis darbas su jaunimu

Bendrosios

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Specialiojo transporto organizavimas
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugos
 • Masažo ir kineziterapijos paslaugos
 • Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Specialiosios

Socialinės globos

Dokumentai reikalingi paslaugoms gauti

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos Joniškio rajone