mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims, ir smurto artimoje aplinkoje keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašas

Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, į kurias asmenys (sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kitų institucijų, įstaigų atstovai, artimieji, globėjai (rūpintojai) neįgaliojo asmens aprūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys) gali kreiptis organizuojant pagalbą išskirtiniais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, kai artimieji, kiti prižiūrintys asmenys dėl krizinės situacijos negali tam tikrą laiką pasirūpinti pagalbos reikalingu asmeniu sąrašas patvirtintas Joniškio rajono savialdybės administracijos direktoriaus 2023-06-22 įsakymu Nr. A-503