Šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų šilumos vartotojų iniciatyva

Lietuvos Respublikos Energetikos ministras 2010 spalio mėn. 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtino naujas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kuriose reglamentuojamas šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų šilumos vartotojų iniciatyva. Žemiau pateikiama ištrauka iš taisyklių bei Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos paaiškinimai.

Šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų šilumos vartotojų iniciatyva