mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Statinių naudojimo priežiūra

Informuojame, kad statinių techninė ir naudojimo priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971.

Bešeimininkiai statiniai

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės, sąrašas

Sąrašai statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Joniškio rajono savivaldybės administracija