mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

NVO naujienos

Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ įgyvendino projektą „Sportuoju – esu sveikas"
Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ įgyvendino projektą „Sportuoju – esu sveikas"

Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ vienas iš tikslų – ugdyti sąmoningą žmogaus požiūrį į savo asmenybę, sveiką gyvenseną ir aktyvų gyvenimo būdą, organizuoti sportines varžybas. Bendruomenė neturi savo patalpų, todėl daugiausiai dėmesio skiriama Plikiškių kaimo viešųjų erdvių tvarkymui.

Bendruomenė kuria patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, pastebima, kad čia vis daugiau kuriasi jaunos šeimos su vaikais, o jiems ypatingai svarbus turiningas ir aktyvus laisvalaikis. Plikiškių kaime veikia daugiafunkcis centras, kuris yra Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos padalinys. Jame sudarytos sąlygos mokytis ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupėje, bei 1–4 bendrojo ugdymo klasėse, todėl siekdama gerinti aplinkos kokybę, sudaryti tinkamas  sąlygas kaimo gyventojams aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį. Bendruomenė teikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Įgyvendinus projektą „Sportuoju – esu sveikas" buvo įsigyti 5 skirtingi treniruokliai, sutvarkyta viešoji erdvė, įrengtas naujas infrastruktūros objektas, tenkinantis vietos gyventojų viešuosius poreikius. Iš ankstesnių projektų bendruomenė turi įsigijusi aplinkos priežiūrai skirtą techniką, su kuria galės tinkamai prižiūrėti aplinką, kad įrengti treniruokliai būtų prižiūrėti ir tarnautų kuo ilgesnį laiką.

Projekto vertė – 5600 Eur. 4984 Eur. skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 616 Eur. – Joniškio rajono savivaldybė.

Plikiškių kaimo bendruomenės informacija