mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

NVO naujienos

Lieporuose sukurta aktyvaus poilsio zona
Lieporuose sukurta aktyvaus poilsio zona

Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“ baigė įgyvendinti projektą „Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas“, kurio tikslas – sukurti aktyvaus poilsio ir laisvalaikio užimtumo zoną Lieporų kaime.

Bendruomenė nuo pat įsikūrimo pradžios neatlygintinai naudojasi Joniškio kultūros centrui priklausančiam pastatu, esančiu adresu Ąžuolų g. 9, Lieporų kaime. Apie šį pastatą yra 0,40 ha valstybinės žemės plotas, kurį prižiūri bendruomenės nariai. Tai viešoji erdvė, kurioje bendruomenės nariai yra pasodinę medžių, krūmų. Bendruomenės nariai šioje teritorijoje nuolat pjauna žolę. Tačiau trūko bendruomenės narių aktyviam užimtumui skirtų įrenginių.

Lieporų kaimo bendruomenė, siekdama gerinti aplinkos kokybę, sudaryti tinkamas  sąlygas kaimo gyventojams aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, teikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2021metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Įgyvendinus projektą pasiektas projekto tikslas ir uždaviniai: sukurta aktyvaus poilsio ir laisvalaikio zona, įsigytas ir pastatytas lauko žaidimų komplektas bei 3 lauko treniruokliai. Sudarytos tinkamos sąlygos aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, sportuoti. Sutvarkyta poilsio zona taps traukos centru ne tik kaimo vaikams ir jaunimui, bet ir visiems  kaimo gyventojams ar jų svečiams.

Projekto vertė 5049,96 Eur. 4489 Eur skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 560,96 Eur Joniškio rajono savivaldybė.