mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano „Žemės sklypų suformavimo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai Joniškyje, tarp Žiemgalių ir Viestarto gatvių, detalusis planas“, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-23 įsakymu Nr. A-832, koregavimą, keičiant nepagrindinį reglamentą (statybos ribos keitimas) sklype Viestarto g. 12, Joniškyje. Sklypo kadastrinis Nr. 4730/0223:89.

  • Planavimo tikslai: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 (suvestinė redakcija 2021-07-01), 318.3 p., pakeisti sklype Viestarto g. 12, Joniškyje, nepagrindinį rodiklį – statybos ribą.
  • Planavimo uždaviniai:  Atsižvelgus į planavimo tikslus, pakeisti statinių statybos zoną sklype.
  • Planavimo organizatorius: Joniškio miesto savivaldybės administracijos direktorius (Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis, tel. 8 426 69140).                      
  • Planavimo iniciatorius:  Privatus asmuo.
  • Plano rengėjas: UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai, mob. 8 698 77238, el. paštas ruta@rprojektai.lt.
  • Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama plano rengėjo patalpose Tilžės g. 170-420, Šiauliai.

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-27 iki 2021-10-11, ne mažiau 10 darbo dienų Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje, www.tpdris.lt sistemoje, Joniškio rajono savivaldybės patalpose, Livonijos g. 4, Joniškyje ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose. 

Dokumentas rengiamas supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas, Brėžiniai

Plano rengėjo informacija