mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. gegužės 31 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550), Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Rygiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 10550) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos departamento Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550), Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Rygiškių k., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant komplekso ir kompleksinių dalių vertingąsias savybes, iš į kompleksą įeinančios kompleksinės dalies - Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550) klėties (u. k. 31137) vertingųjų savybių sąrašo išbraukiant vertingąją savybę „stogo danga-nendrės“ (remiantis ikonografiniais šaltiniais bei Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-03-08 protokoliniu sprendimu) bei patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Mečetės (u. k. 24828), Alytaus rajono sav., Punios sen., Raižių k., Vytauto g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 24828) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, atsižvelgus į Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-26 posėdyje priimtą sprendimą bei į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 202-12-28 raštu Nr. (9.50 E)2-3119 pateiktas pastabas, patikslinti Mečetės (u. k. 24828), Alytaus rajono sav., Punios sen., Raižių k., Vytauto g. 9, duomenis Kultūros vertybių registre, papildant vertingąsias savybes ir patikslinant apibrėžtas vizualinės apsaugos pozonio ribas.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Liubavo dvaro sodybos (u. k. 899), Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Liubavo k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 899) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas –Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymą inicijavo VšĮ „Europos parkas“.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis architektūriniais, polichrominiais, archeologiniais, vizualiniais tyrimais, patikslinti Liubavo dvaro sodybos (u. k. 899) komplekso ir jo kompleksinių dalių: oficinos (u. k. 33085), oranžerijos (u. k. 33089), arklidės (u. k. 33094), ledainės (u. k. 33090) vertingąsias savybes, patikslinti reikšmingumo lygmenį iš regioninio į nacionalinį. Taip pat siūloma apibrėžti vizualinės apsaugos pozonio ribas, kurios nustatytos kultūros vertybės apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentu.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 1190), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Turgaus a. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 1190) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimų ataskaitomis, archyviniais šaltiniais ir publikacijomis, patikslinti Namo (u. k. 1190), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Turgaus a. 3, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Namo (u. k. 1190) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 2741), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Kepėjų g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 2741) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimų ataskaitomis, archyviniais šaltiniais ir publikacijomis, patikslinti Pastato (u. k. 2741), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Kepėjų g. 10, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Pastato (u. k. 2741) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui (46672), Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Jakiškių k., suteikimo.

Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga, publikacijomis, restauravimo projektu, bei atsižvelgus į tai, kad objektas atitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimus, keliamus kultūros paveldo objektui, suteikti Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui (46672), sudarytam iš Šv. Ignaco Lojolos koplyčios (u. k. 1227) ir Kapinių tvoros ir vartų (46673), Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Jakiškių k., apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 4691), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 4691) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas –Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimais ir publikacijomis, patikslinti Namo (u. k. 4691), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 8, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Namo (u. k. 4691) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 4692), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 4692) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas –Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, tyrimais ir publikacijomis, patikslinti Namo (u. k. 4692), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., S. Nėries g. 10, duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Namo (u. k. 4692) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija