mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. balandžio 26 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Šv. Kotryna“ (u. k. 7760), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 7760) – registrinis.
Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Paveikslui „Šv. Kotryna“ (u. k. 7760), nes kultūros paveldo objektas nuo 1986 m. saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kaip šio muziejaus eksponatas.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 7761), Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k., panaikinimo.

Papildoma informacija:
Statusas (objekto u. k. 7761) – registrinis.
Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 7761), nes kultūros paveldo objektas nuo 1986 m. saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kaip šio muziejaus eksponatas.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas u. k. 762), paminklas (Rūmai u. k. 25771).
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinės dalies – Rūmų (u. k. 25771) vertingąsias savybes. Akto projektas parengtas remiantis fotofiksacija, pastato archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, atliktais 2021 m.

4. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų (statinių liekanų), atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Kalvarijų g. 24 A, vertinimo.

Papildoma informacija:
Svarstymo motyvas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ prašymas įvertinti archeologinių tyrimų metu Vilniuje, sklype Kalvarijų g. 24A, atidengtų architektūrines struktūras (statinių liekanas), patenkančias į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę (u. k. 25504). Archeologinius tyrimus atliko UAB „Teisinga orbita“.

5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Lyduokių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 799), esančių Ukmergės rajono sav., Lyduokių sen., Lyduokių mstl., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas.

Papildoma informacija:
Svarstymo motyvas – gauta Kultūros paveldo centro specialistų išvada, kuria remiantis, nesiūloma tikslinti kultūros paveldo objekto teritorijos ribų (u. k. 799), sumažinant dalį teritorijos V dalyje. Remiantis ikonografine medžiaga, kultūros paveldo objekto V dalyje buvo ūkinė dvaro sodybos dalis. XX a. I p. planuose matyti apibrėžtos V dalies teritorijos ribos bei ten buvę ūkiniai pastatai.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija