mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Informuojame, kad 2024-07-23 (antradienį) 9.00 val. planuojamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Posėdyje planuojama svarstyti:

<...>

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Melnių vėjo malūno liekanų (u. k. 16731), Joniškio rajono sav., Saugėlaukio sen., Melnių k., Ašvinės g. 2, apskaitos duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pavadinimo keitimo, vertingųjų savybių ir reikšmingumo lygmens nustatymo, dėl teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribų apibrėžimo). Statusas (u. k. 16731) – valstybės saugomas.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos Vėjo malūnui su technologine įranga (u. k. 22555) ir Technologinei įrangai (u. k. 22556), Joniškio rajono sav., Saugėlaukio sen., Melnių k., Ašvinės g. 2, Statusas (u. k. 22555, u. k. 22556) – valstybės saugomas.

<...>

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija