mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Kviečiame teikti paraiškas naujoms NVŠ programoms

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki 2022 m. birželio 1 d. teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų atitikties reikalavimams nustatymui ir finansavimui.

NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir veiklą įgyvendinti pagal kelias NVŠ programas keliose šalies savivaldybėse, kurių trukmė nuo 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti ne mažiau nei 6 mėnesiai ir 8 pedagoginės valandos per mėnesį.

Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Finansuojant NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 15–20 Eur per mėnesį, atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiam moksleiviui bus skiriami du NVŠ krepšeliai.

Joniškio rajono savivaldybėje didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, rekomenduotinas vieno NVŠ mokytojo didžiausias vaikų skaičius – 40 mokinių.

  • Konkursui dokumentus galite teikti iki 2022 m. birželio 1 d.
  • Nuo 2022 m. švietimo teikėjas kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką.
  • Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

Detalesnė informacija teikiama telefonu 8 682 92 525, el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt, www.sc.joniskis.lm.lt.

Joniškio rajono švietimo centro informacija