mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262.

Nustatytos formos paraiškas gali teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Joniškio rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos, įskaitant bendruomenines organizacijas.

 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
 • Konkursui numatyta skirti 6000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų.
 • Paraiškos priimamos nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. kovo 23 d. 15.00 val.

Tinkamos finansuoti veiklos:

 1. nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas;
 2. meninės ir kultūrinės iniciatyvos;
 3. edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai;
 4. sveikos gyvensenos ugdymas;
 5. dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Didžiausia galima prašyti finansavimo suma vienam projektui 500 (penki šimtai) eurų. Rajono biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant nurodytos didžiausios finansavimo sumos. Ne mažiau 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjas privalo apmokėti savo ir (ar) rėmėjų lėšomis, negali prašyti dalinio projekto finansavimo iš kitų savivaldybės biudžeto programų.

Pareiškėjas kartu su nustatytos formos paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis tinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškos ir papildomi dokumentai (susegti į segtuvėlį) priimami savivaldybės priimamajame arba skenuoti dokumentai PDF formatu siunčiami el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt.

Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė Rasa Birutytė, mob. tel. 8 671 45 855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt.

Žemės ūkio skyriaus informacija