mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Kviečiame teikti 3 mėnesių trukmės NVŠ programų paraiškas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki rugsėjo 10 d. teikti paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas.

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki  2021 m. rugsėjo 10  d.  Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14 - 2, 84173 Joniškis arba el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt.

Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

  • Detalesnė informacija teikiama čia, arba mob. 8 682 92 525, el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt.
  • NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir Joniškio rajone veiklą įgyvendinti ne daugiau kaip pagal 2 NVŠ programas.
  • Kviečiame konkursui teikti 3 mėnesių trukmės programas ir jas įgyvendinti nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
  • Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai,  įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Finansuojant  NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 10 – 20 Eur / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą.

Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių.

Laukiame konkurso dalyvių paraiškų.

Joniškio rajono švietimo centro informacija