mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Kviečiame NVŠ teikėjus teikti paraiškas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki 2022 m. spalio 1 d. teikti paraiškas moksleiviams ugdyti įsisavinant NVŠ programoms skirtas lėšas.

NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir veiklą įgyvendinti pagal kelias NVŠ programas keliose šalies savivaldybėse, kurių trukmė nuo 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti ne mažiau nei 6 mėnesiai ir 8 pedagoginės valandos per mėnesį.

Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Daugiau informacijos

Joniškio rajono švietimo centro informacija