mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Informuoja apie ketinimą statyti vėjo elektrines ir vykdyti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių

UAB „Bariūnai renew“, juridinio asmens kodas 306365126, adresas Ukmergės g. 219, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), informuoja apie ketinimą statyti vėjo elektrines ir vykdyti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Vėjo elektrines planuojama statyti ir veiklą vykdyti žemės sklypuose, kurių unikalūs numeriai: 4704-0003-0213; 4704-0003-0164; 4704-0003-0183; 4704-0006-0025; 4704-0006-0063; 4704-0006-0093; 4400-0030-7566; 4704-0006-0098; 4400-0072-0049; 4400-0943-7045; 4400-0212-1240; 4400-0072-0164; 4400-0445-8595; 4704-0007-0067; 4400-0212-1208; 4400-1284-6925; 4747-0007-0008; 4704-0006-0081; 4704-0005-0237; 4704-0007-0015; 4400-2214-8045; 4400-0176-5370; 4400-0994-2843; 4704-0004-0055.

Veiklos vykdymo teritorijos numatomos Joniškio r. savivaldybėje, Saugėlaukio seniūnijoje, Melnių, Giminėnų, Pošupių, Saugėlaukio ir Rukaičių kaimuose.

Žemės sklypuose, kurie patenka į atstumą aplink planuojamą vėjo elektrinę jos keturgubo stiebo aukščio (vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš keturių) ribose gali būti ribojama sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statyba ir/ar nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimas, ar teritorijų rekreacijai planavimas (toliau – Objektai), kaip tai detaliau numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 49 str. 9-13 d.

Tokių žemės sklypų ir/ar Objektų, ir/ar statinių (ar patalpų juose) paskirties keitimo į nurodytą pastraipoje aukščiau, ir/ar planuojamų statyti ir/ar įrengti Objektų tokiuose žemės sklypuose, savininkai turi teisę, bet ne pareigą, pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo ir sudaryti susitarimą su asmeniu, planuojančiu vėjo elektrinės statybą, jei toks savininkas ir/ar Objektas atitinka AIEĮ 49 str. 14 d. ir/ar 15 d. numatytus reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad tai taikoma žemės sklypams ir Objektams patenkantiems į (i) atstumą aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (toliau – Teritorija su statybos apribojimais) ir/arba (ii) teritorijas, esančias tarp Teritorijos su statybos apribojimais ir keturgubo elektrinės stiebo aukščio atstumo.

Ribojimai netaikomi planuojant ar statant pastatus ir patalpas, (ir/ar rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir/ar patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį) ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir/ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Dėl papildomos informacijos ir/arba prieštaravimų pateikimo ir/arba susitarimo sudarymo galima kreiptis į Bendrovės atstovą Rimgaudą Markauską, tel. Nr.: +370 618 38942, el. p.: rm@europeanenergy.com.

UAB „Bariūnai renew“ informacija