mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2023 metais

Informuojame, kad gyventojų, gavusių paramą gruodžio mėn., prašymai bus pratęsti iki 2023-12-31 iš naujo peržiūrėjus asmens ir (ar) su juo bendrai gyvenančio (-ių) asmens (‑ų) pajamas.

Gyventojai, kurie anksčiau negavo paramos maisto produktais bei higienos prekėmis, prašymus gali teikti iki 2023 m. sausio 20 d. seniūnijose pagal gyvenamąją vietą.

Maisto produktus ir higienos prekes nuo 2023 m. sausio 1 d. gaus tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (235,50 Eur).

Papildomai, parama gali būti skiriama išimties atvejais:

 1. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP (235,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (345,40 Eur) per mėnesį, kai:
  1.1. šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
  1.2.bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus.
 2. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP (235,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,4 VRP (376,80 Eur) per mėnesį, kai:
  2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
  2.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus;
  2.3. bendrai gyvenantys asmenys yra neįgalūs.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (sutikimą).

Informacija apie paramą teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje (tel. 8 690 12 450) ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei skelbiama interneto svetainėse www.joniskis.lt ir www.priimk.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracija