mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie planuojamą detaliojo plano koregavimą

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – teritorijos, esančios Sidabros g. 2C, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A-223 1 punktu – koregavimas.  

Detaliojo plano koregavimo rengimo tikslai: Teisės aktų nustatyta tvarka koreguoti detalųjį planą, turint tikslą vadovaujantis galiojančių aukštesnės galios planavimo dokumentų reikalavimais, pakeisti teritorijos esančios Sidabros g. 2C, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Objekto statinių statybos ribas/zonas, kategorijas, kitus Objekto naudojimo reglamentus, kad Objektas būtų tinkamas viešojo maitinimo veiklai ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisė aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų Joniškio rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. spalio 25 d. (įskaitytinai) galima teikti el. paštu dovile.rudnickiene@joniskis.lt.

Su darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi galima susipažinti Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

  • Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 9 d. Įsakymas Nr. A-707 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ (el. dokumento nuorašas);
  • Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo pradžios ir tikslų“ projektas;
  • Planuojamos teritorijos schema

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija