mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtą skirstomojo dujotiekio apsaugos zonų planą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje skirstomojo dujotiekio apsaugos zonų planą.

Priedai:

VĮ Valstybės žemės fondas informacija