mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtą šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai tvirtinti pateiktas Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos Gataučių kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB Gren Joniškis, Bažnyčios g. 4, Joniškis. Technikos direktorius – Arvydas Skugaras, tel. (8 4 26) 52 502, el. p. arvydas.skugaras@gren.com.

Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 52 623 000, el. p. info@vzf.lt. Projektų vadovė Irma Lenortavičiūtė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2063), mob. tel. 8 612 09287, el. p. irma.lenortaviciute@vzf.lt.

Plano rengimo pagrindas – UAB Gren Joniškis ir Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo 2021 m. liepos 12 d. sudaryta paslaugų atlikimo sutartis Nr. SR-3311.

Planavimo tikslai: įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, kurie numato, kad jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos šiame Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti projektams, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

Priedai:

  1. Aiškinamasis raštas;
  2. Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos Gataučių kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas;
  3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimas teikti tvirtinti Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos Gataučių kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą.

UAB Gren Joniškis