mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Padėkos ženklo nominantai

Padėkos
ženklo Nr.

Vardas, Pavardė

Teisės aktas

Apdovanota(s) už

085

Eugenijus Takuševičius

2023 m. rugsėjo 28 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-194 už indėlį, užtikrinant žmonių saugumą Joniškio rajone, glaudų ir dalykišką bendradarbiavimą įgyvendinat nusikalstamumo programas, sąžiningą tarnybinių pareigų atlikimą, aukštą profesionalumą, atsakingą požiūrį į darbą, socialinę atsakomybę

084

Alma Kančelskienė

2022 m. spalio 3 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-52 už ilgametę, kryptingą ir inovatyvią pedagoginę veiklą, rezultatyvų mokinių paruošimą rajoniniams ir respublikiniams konkursams, pozityvaus mąstymo skatinimą, lyderystę bendruomenėje, aktyvų ugdytinių pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, skatinant juos asmeniniu pavyzdžiu bei meilės savo kraštui puoselėjimą

083

Remigijus Skrodenis

2022 m. balandžio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-19 už pasiaukojantį, ilgametį, profesionalų ambulatorinių chirurginių paslaugų teikimą, kantrybę ir atsakingą požiūrį į pacientą

082

Dalia Vaičiukynienė

2022 m. balandžio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-16 už energingumą ir išmintį buriant darnią komandą, formuojant institucinį Joniškio ligoninės įvaizdį bei kuriant nacionalinį dienos stacionaro pavyzdį

081

Dovilė Juknienė

2022 m. balandžio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-12 už rūpestingą ir profesionalią veiklą, atsakomybę, kūrybines iniciatyvas bei bendruomeniškumą

080

Violeta Navickienė

2022 m. balandžio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-11 už aktyvią bibliotekinę ir kultūrinę veiklą, originaliai įgyvendinamas skaitymo skatinimo iniciatyvas, turinčias įtakos bendruomenės skaitymo įgūdžių pažangai, bendruomeniškumo stiprinimą, regiono kultūros tradicijų sklaidą

079

Valė Kulvinskienė

2021 m. balandžio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-20 už sėkmingą, rezultatyvią veiklą ir svarų indėlį plėtojant vietos savivaldą, kuriant Joniškio rajono savivaldybės gyventojų socialinę gerovę

078

Stefanija Paičienė

2021 m. balandžio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-18 už ilgametį pasiaukojamą darbą teikiant skubią pagalbą ir gelbstint žmonių gyvybes, geležinę kantrybę ir atsakingumą

077

Virgita Tuminienė

2021 m. balandžio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-17 už atsidavimą ir nuoširdų darbą COVID-19 pandemijos įkarščiu

076

Lina Martinaitienė

2021 m. vasario 12 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-4

už reikšmingą indėlį asmens sveikatos priežiūros srityje, kovojant su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija

075

Jūratė Citkovienė

2020 m. lapkričio 23 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr.  M-47 už ilgametį, atsakingą, profesionalų, nuoširdų ir sąžiningą darbą Joniškio rajono savivaldybės administracijoje

074

Lina Budrienė

2018 m. rugpjūčio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-44

už meilę šokiui, ypatingą gebėjimą skatinti kūrybiškumą jaunose širdyse, sveikos gyvensenos principų sklaidą, Joniškio vardo garsinimą

073

Danutė Poliakienė

2018 m. rugpjūčio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-43

už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, aukštus mokinių pasiekimus, muzikinės kultūros puoselėjimą bei dalyvavimą A. Raudonikio meno mokyklos liaudiškos muzikos kapelos veikloje ir taip garsinant Joniškio vardą

072

Raimunda Eugenija Falkauskienė

2018 m. rugpjūčio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-42

už profesionalumą, nuoširdų ir sąžiningą darbą, gyventojų užimtumo didinimą ir gerosios patirties sklaidą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimą tarp institucijų

071

Giedrius Žilinskas

2018 m. liepos 24 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-36

už ilgametę ir nepriekaištingą tarnybą

070

Dalius Udrakis

2018 m. balandžio 11 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-17

už Žagarės vardo garsinimą, senųjų amatų populiarinimą ir sklaidą, svarų indėlį į rajono kultūrą

069

Algirdas Malinauskas

2018 m. vasario 12 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-9

už ilgametį kruopštų ir sąžiningą darbą Joniškio ligoninės labui, už puikias profesines žinias, naujų technologijų įdiegimą, šilumos ūkio priežiūrą

068

Vincas Franckaitis

2018 m. sausio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-5

už Joniškio vardo garsinimą, patriotizmą, paramą mokyklai, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą

067

Stefanija Šniukienė

2017 m. spalio 6 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-58

už ilgametį profesionalų ir sąžiningą darbą, didelį atsakomybės ir pareigingumo jausmą, iniciatyvumą ir glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp visų bendruomenės narių skatinimą

066

Tomas Armonavičius

2017 m. spalio 3 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-55

už bendruomenės telkimą inovatyvioms veikloms, atliktus darbus švietimo srityje, kurie turi išliekamąją vertę, matomi ir girdimi ne tik mokykloje, apskrityje, bet ir respublikoje bei už jos ribų

065

Igoris Kupstas

2017 m. rugsėjo 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-51

už glaudų ryšių palaikymą ir nuolatinę paramą medžio skulptūrų drožėjų plenerams „Gamta – gėrio versmė“, Joniškio krepšinio muziejui ir Žagarės regioninio parko administracijai

064

Stasys Rimdžius

2017 m. rugpjūčio 30 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-49

už nuoširdų, ilgametį darbą ir atsidavimą vadovaujant Joniškio r. Gasčiūnų mokyklai, patriotiškumą, mokyklos ir rajono vardo garsinimą šalyje, aktyvią sportinę veiklą ugdant jaunimą, nuolatinį naujų galimybių ir idėjų ieškojimą, dėmesingumą, pareigingumą, kantrybę ir toleranciją bendraujant su kiekvienu bendruomenės nariu

063

Kazys Žanis Indrijaitis

2017 m. rugpjūčio 30 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-48

už nuoširdų ilgametį darbą, Joniškio krašto garsinimą ir sportinių tradicijų puoselėjimą

062

Lukas Baltramaitis

2017 m. birželio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-44

už Joniškio vardo garsinimą ir puikius akademinius pasiekimus

061

Virginija Kaikarienė

2017 m. gegužės 30 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-41

už aukštą profesionalumą, atsakingą požiūrį į darbą, sėkmingą idėjų įgyvendinimą, kultūros ir tradicijų puoselėjimą, vietos nevyriausybinių organizacijų telkimą, seniūnijos patrauklumo didinimą Joniškio rajone ir už jo ribų

060

Vytautas Baltramaitis

2017 m. gegužės 30 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-38

už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, mokyklos bendruomenės telkimą, sportinės bei visuomeninės veiklos rajone puoselėjimą

059

Rasa Ališauskienė

2017 m. gegužės 17 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-34

už svarų indėlį į Joniškio rajono istorinį, kultūrinį gyvenimą, turizmo plėtrą, kultūros, gamtos paveldo objektų saugojimą ir pritaikymą visuomenės poreikiams

058

Vitoldas Krajinas

2017 m. balandžio 3 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-22

už svarų indėlį į Joniškio rajono ir šalies liaudiško šokio kultūros puoselėjimą, plėtojimą ir perspektyvas

057

Violeta Vilčiauskienė

2017 m. kovo 9 d.
Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-16

profesionalumą, rūpestingumą, atsakingą požiūrį į darbą, meilės knygai ugdymą, nuolatinį bibliotekinės bendruomenės telkimą, sėkmingą naujų idėjų įgyvendinimą, bibliotekinių vertybių ir kūrybiškos kultūros erdvės puoselėjimą bei bibliotekininko profesijos prestižo stiprinimą

056

Tomas Aleknavičius

2016 m. gruodžio 14 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-61

nuoširdų ir sėkmingą darbą, grindžiamą gerais veiklos rezultatais, Joniškio rajono sporto tradicijų puoselėjimą Joniškio krepšinio 80-ojo jubiliejaus proga

055

Rima Vainelavičienė

2016 m. spalio 6 d.
Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-46

profesionalumą, nuoširdų ir sąžiningą darbą, ilgametį indėlį į Joniškio rajono savivaldybės plėtrą

054

Justas Pažarauskas

2016 m. rugsėjo 28 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-38

Joniškio krašto garsinimą ir aukštus sportinius rezultatus

053

Kęstutis Ladukas

2016 m. birželio 1 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-24

nuopelnus ir indėlį į Joniškio rajono kultūros, švietimo, ekonomikos, visuomenės gyvenimo sritis

052

Adomas Julius Murza

2016 m. balandžio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-14

Viso gyvenimo nuopelnus Joniškio kraštui, jo ekonomikai ir žmonėms

051

Arvydas Bareikis

2015 m. gruodžio 14 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-61

Joniškio krašto garsinimą ir aukštus sportinius rezultatus

050

Narsutis Boruta

2015 m. spalio 2 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-45

Joniškio ligoninės 90 metų jubiliejaus proga už nuopelnus ir indėlį Joniškio rajono sveikatos apsaugos srityje, ilgametį, kruopštų ir sąžiningą darbą

049

Sigitas Kalinauskas

2015 m. balandžio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-12

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 50 metų jubiliejaus proga už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, Joniškio vardo garsinimą ir aktyvią koncertinę veiklą

048

Leonas Karaliūnas

2015 m. sausio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-6

Valstybės atkūrimo dienos proga už ilgametį darbą, sporto istorijos įamžinimą, Joniškio krašto garsinimą

047

Povilas Bareika

2015 m. sausio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-5

Valstybės atkūrimo dienos proga už ilgametį, profesionalų, atsakingą darbą, palikusį ryškų pėdsaką Joniškio rajono statybų plėtroje

046

Rimantė Misiūnienė

2014 m. spalio 24 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-47

Už kaimo gyventojų telkimą perspektyviam kaimo pertvarkymui, įvairių socialinių grupių interesų apjungimą, siekimą suaktyvinti kaimo bendruomenes, skatinant jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus

045

Stanislava Mickevičienė

2014 m. spalio 7 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-40

80-mečio proga už aktyvią visuomeninę veiklą, tautiškumo, pilietiškumo puoselėjimą, toleranciją ir pagarbą žmogui

044

Aida Visockienė

2014 m. rugsėjo 16 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-31

Už svarų indėlį į Joniškio rajono kultūrinį gyvenimą, etnokultūros sklaidą ir įvairiapusę kultūrinę veiklą kultūrinio darbo Žagarėje 20-mečio proga

043

Petras Veikalas

2014 m. sausio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-3

Už nuoširdų, sąžiningą darbą, Joniškio krašto garsinimą, sportinių tradicijų puoselėjimą

042

Romualdas Franckaitis

2013 m. vasario 5 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-4

Už Joniškio krašto garsinimą, aktyvią veiklą plėtojant stalo teniso sportą rajone

041

Evaldas Keršys

2012 m. rugpjūčio 7 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-29

Už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą, Joniškio krašto garsinimą, sportinių tradicijų puoselėjimą

040

Stasė Sinkevičienė

2012 m. gegužės 16 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-21

Už svarų indėlį saugant istorinį paveldą ir nuopelnus švietimo srityje

039

Viktoras Žakaitis

2012 m. vasario 2 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-6

Už glaudų ryšių palaikymą ir nuolatinę paramą Joniškio „Saulės“ pagrindinei mokyklai

038

Adolfas Paškevičius

2011 m. rugpjūčio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-41

70 metų jubiliejaus proga už ilgametį nuoširdų ir sąžiningą darbą, sportinių tradicijų Joniškyje puoselėjimą ir Joniškio vardo garsinimą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų

037

Algirdas Gudinas

2011 m. birželio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-39

Už ilgametę ir nepriekaištingą tarnybą

036

Antanas Arlauskas

2011 m. birželio 9 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-34

Minint didžiųjų trėmimų 70-mečio sukaktį už Joniškio krašto politinių kalinių ir tremtinių istorijos puoselėjimą, Lietuvos skautijos veiklos sklaidą ir aktyvią visuomeninę veiklą

035

Julius Lukys

2011 m. birželio 9 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-34

Minint didžiųjų trėmimų 70-mečio sukaktį už aktyvią visuomeninę veiklą ir iniciatyvą puoselėjant politinių kalinių ir tremtinių atminimą Joniškio krašte

034

Juzė Rūta Šukienė

2011 m. balandžio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-25

Už profesionalumą bendraujant su pacientais, ilgametį ir nepriekaištingą darbą Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre

033

Vanda Venckutė

2011 m. balandžio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-24

Medicinos darbuotojų dienos proga už pasiaukojantį, ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą Joniškio ligoninėje

032

Regina Labanauskienė

2011 m. balandžio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-24

Medicinos darbuotojų dienos proga už nuoširdų, atsakingą ir profesionalų darbą su pacientais Joniškio ligoninėje

031

Algirdas Talijūnas

2011 m. balandžio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-24

Medicinos darbuotojų dienos proga už pasiaukojimą gydytojo profesijai, sąžiningą, nuoširdų ir ilgametį darbą Joniškio ligoninėje

030

Edmundas Juočas

2011 m. kovo 17 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-14

70 metų jubiliejaus proga už svarų indėlį propaguojant futbolą Joniškio rajone, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meistriškumo ugdymą ir Joniškio miesto garsinimą respublikoje

029

Birutė Žilinskienė

2011 m. vasario 9 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-7

Už labdaringą veiklą ir nuoširdų rūpinimąsi Joniškio rajono žmonėmis

028

Vanda Šalkauskienė

2011 m. vasario 9 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-7

Už svarų indėlį į Joniškio rajono kultūrinį gyvenimą ir Joniškio miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje

027

Ernestas Vasiliauskas

2011 m. vasario 9 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-7

Už svarų indėlį tyrinėjant Žiemgalos kraštą, aktyvų dalyvavimą archeologinėse ekspedicijose Šiaurės Lietuvoje ir Joniškio istorijos populiarinimą moksliniais straipsniais

026

Augustinas Drigotas

2011 m. vasario 9 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-7

Už Skaistgirio miestelio istorijos, etninės kultūros puoselėjimą ir sklaidą

025

Rolandas Dovidaitis

2011 m. vasario 4 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-5

Už nuolatinį Žagarėje vykstančių renginių ir Žagarės gimnazijos rėmimą

024

Antanas Marinas

2010 m. gruodžio 31 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-85

30 metų tarnybos Lietuvos valstybei jubiliejaus proga už sąžiningą pareigų vykdymą, svarų indėlį į viešosios tvarkos palaikymą Joniškio rajone, ilgametį ir pavyzdingą darbą Joniškio rajono policijos komisariate

023

Genovaitė Zita Žukaitienė

2010 m. gruodžio 7 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-79

Kultūros darbuotojų dienos proga už muziejaus Rudiškiuose įkūrimą, jo puoselėjimą, kūrybišką, švietėjišką veiklą, Joniškio krašto tradicijų saugojimą ir sklaidą

022

Linas Česnulis

2010 m. spalio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-65

Vietos savivaldos dienos proga už sėkmingą švetimo politikos įgyvendinimą Joniškio rajono savivaldybėje, tarptautinių ir nacionalinių projektų koordinavimą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą

021

Liudas Jonaitis

2010 m. spalio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-64

Vietos savivaldos dienos proga už svarų indėlį į Joniškio rajono savivaldybės gyvenimą, puikią vadybinę veiklą kuriant aukštos kultūros efektyviai dirbančią ugdymo įstaigą ir jos ilgamečių radicijų puoselėjimą

020

Mindaugas Balčiūnas

2010 m. spalio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-63

Vietos savivaldos dienos proga už nuoširdžią ir puikią vadybinę veiklą, iniciatyvų ir profesionalų darbą puoselėjant Žagarės kraštovaizdį ir kultūros paveldą, už aktyvią šio krašto etninės kultūros sklaidą ir reikšmingą indėlį į Joniškio rajono savivaldą

019

Vilija Aleksienė

2010 m. spalio 12 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-61

Savivaldos dienos proga už geranorišką ir aktyvią veiklą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupėje ir profesionalią pagalbą kaimo bendruomenėms

018

Milda Ona Nemunienė

2010 m. spalio 1 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-55

Tarptautinės mokytojų dienos proga už kokybišką vadybinę veiklą, įtakojusią mokyklos veiklos tobulinimą, bendruomenės žmoniškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimą

017

Jolita Skablauskaitė

2010 m. rugsėjo 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-48

60 metų jubiliejaus proga už kūrybinius nuopelnus Joniškio krašto ir Lietuvos kultūrai, nacionalinei meninio teksto raštijai

016

Gediminas Zabarauskas

2010 m. liepos 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-40

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 90-mečio proga už ilgametį nuoširdų darbą draugijos labui, laisvalaikį, paskirtą prasmingai gamtosauginei veiklai, gražių medžioklės tradicijų puoselėjimą, jaunosios medžiotojų kartos ugdymą

015

Petras Žuravlevas

2010 m. birželio 7 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-26

Skaistgirio vidurinės mokyklos 100 metų jubiliejaus proga už ilgametį nepriekaištingą darbą ir svarų indėlį į Skaistgirio mokyklos aplinkos puoselėjimą

014

Dzintra Elga Staniulienė

2010 m. gegužės 4 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-22

65 metų jubiliejaus proga už įvairiapusišką visuomeinę veiklą, Joniškio rajono ir Žiemgalos krašto garsinimą, aktyvų dalyvavimą latvių draugijos „Avots“, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos veikloje ir kultūrinių ryšių sklaidą Latvijoje ir Baltarusijoje

013

Janina Padorienė

2010 m. balandžio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-15

Medicinos darbuotojų dienos proga už profesionalumą, jautrumą mažiesiems pacientams, nuoširdų ir sąžiningą darbą

012

Egidija Sudeikienė

2010 m. balandžio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-14

Medicinos darbuotojų dienos proga už profesionalumą ir rūpestingumą Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ligoniams, nuoširdų ir sąžiningą darbą

011

Edmundas Baltakis

2010 m. balandžio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-13

Medicinos darbuotojų dienos proga už Joniškio ligoninės modernizavimą, novatoriškų idėjų įgyvendinimą, iniciatyvumą ir nuoširdų bendradarbiavimą su kolegomis

010

Bronislovas Zastarskis

2010 m. balandžio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-9

Joniškio kultūros centro 40 metų jubiliejaus proga už ilgametę kultūrinę veiklą, didelį indėlį į Joniškio rajono kultūros kūrimą, saugojimą ir puoselėjimą

009

Vytautas Einoris

2010 m. vasario 3 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-5

80 metų jubiliejaus proga už svarų indėlį į Joniškio rajono bendruomenės gyvenimą, asmeninę pagalbą sprendžiant žemdirbių ir kaimo bendruomenių problemas

008

Arvydas Butkus

2009 m. lapkričio 17 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-49

Už nuopelnus Joniškio krašto kultūrai, ilgametį vaikų ir jaunimo teatro tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, Joniškio krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje

007

Bronislava Petniūnaitė

2009 m. spalio 26 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-45

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus 10 metų proga už ilgametį ir nuoširdų darbą savivaldoje, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir bendruomenės idėjų sklaidą Joniškio rajone

006

Julius Kazėnas

2009 m. spalio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-43

Lietuvos savivaldos 90 metų jubiliejaus proga už energiją ir sumanumą vadovaujant Joniškio rajonui Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo ir ekonominės blokados metais

005

Regina Butkienė

2009 m. spalio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-41

Lietuvos savivaldos 90 metų jubiliejaus proga už aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, nuoširdų rūpestį ir iniciatyvą sprendžiant kaimo žmonių problemas

004

Voldemaras Bandžiukas

2009 m. spalio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-40

Lietuvos savivaldos 90 metų jubiliejaus proga už ilgametį ir nuoširdų vadovavimą Joniškio rajono savivaldybei

003

Vytautas Adomaitis

2009 m. spalio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-39

Lietuvos savivaldos 90 metų jubiliejaus proga už Joniškio krašto istorijos ir tradicijų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą nepriklausomos Lietuvos vietos savivaldos kūrime

002

Sigitas Adomavičius

2009 m. spalio 15 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-32

Joniškio „Aušros“ gimnazijos  90 metų jubiliejaus proga už ilgametę sportinę veiklą, asmeninį pavyzdį ir pasiektus rezultatus ugdant jaunuosius rajono sportininkus

001

Gediminas Samulionis

2009 m. spalio 15 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-31

Joniškio „Aušros“ gimnazijos 90 metų jubiliejaus proga už ryšius su savo mokykla, jai skirtus prasmingus darbus, moralinę ir intelektualinę paramą