mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Mykolo Arkangelo statulėlės nominantai

Vardas, pavardė

Teisės aktas

Statulėlė įteikta už

Narsutis Boruta

2022 m. sausio 31 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-3 Už nuopelnus ir indėlį į Joniškio rajono sveikatos apsaugą, ilgametį kruopštų ir sąžiningą darbą

Rita Kipšaitė-Balčiūnienė

2021 m. vasario 12 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-5
Etninės kultūros, folkloro plėtrą, Joniškio krašto vardo garsinimą, svarų indėlį į rajono kultūrą, gyventojų užimtumo skatinimą ir būrimą kultūrinei veiklai

Tomas Armonavčius

2020 m. sausio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-1 Neįgalių asmenų integraciją, socialinių paslaugų plėtrą Joniškio rajone, visokeriopą pagalbą vaikus su negalia auginančioms šeimoms

Stefanija Skirmantienė

2018 m. sausio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-3 Joniškio vardo garsinimą ir visuomeninę veiklą

Romualdas Franckaitis

2018 m. sausio 18 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-2

Leonas Karaliūnas

2016 m. sausio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-2

Krepšinio istorijos puoselėjimą ir Joniškio krašto garsinimą

Vilius Kaikaris 2014 m. sausio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-4

Svarų indėlį į Joniškio rajono verslo plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą

Mindaugas Balčiūnas 2013 m. sausio 21 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-1

Svarų indėlį į Joniškio rajono istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimą

Romaldas Gadeikis

2012 m. vasario 2 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-5

Svarų indėlį į Joniškio rajono plėtrą

Marija Savickienė 2011 m. vasario 1 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-3

Ilgametį kūrybišką pedagoginį darbą, aktyvią kultūrinę veiklą, meno puoselėjimą ir Joniškio krašto garsinimą

Aniceta Krajinienė

2010 m. vasario 5 d. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-6

Tradicinės kultūros puoselėjimą, nuopelnus etninei kultūrai ir Joniškio krašto garsinimą