mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Trumpa savivaldybės istorija

Joniškio rajono taryba

Joniškio rajono taryba – Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Joniškio rajono Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. – Joniškio rajono taryba. 

Pirmo šaukimo Joniškio rajono tarybos deputatų sąrašas

Vytautas Adomaitis, Leonas Alekseriūnas, Mindaugas Barkauskas, Ona Danguolė Baukienė, Konstantinas Bulys, Rimantas Butvila, Mykolas Algimantas Deveikis, Juozas Domkus, Valdas Falkauskas, Laimutė Garalienė, Ginta Gerikaitė, Vytautas Gluska, Jonas Gudaitis, Algirdas Gudinas, Remigijus Janušauskas, Romas Karūžna, Juozas Kasperavičius, Inesa Vitalija Keršienė, Birutė Kybartienė, Janina Koverienė, Stanislovas Kumštys, Ignas Kuzminskas, Regina Leknickienė, Jonas Vytautas Lingys, Pranas Milenčius, Juozapas Albinas Mulevičius, Adomas Julius Murza, Algirdas Vincentas Narbutas, Algirdas Antanas Paukštelis, Edmundas Paulauskas, Aleksandras Petrauskas, Biruta Petrenko, Valentina Pimpičkienė, Irena Puipienė, Georgijus Sičiovas, Stasė Sinkevičienė, Elena Spangelienė, Juozas Sperauskas, Edvardas Spirgys, Vladas Stankevičius, Eugenijus Stonys, Pranas Stripeikis, Juozapas Survilas, Janina Šimaitienė, Rokas Šležas, Vidmantas Šliarpas, Vilius Arvydas Šukis, Eugenijus Taparauskas, Albertas Valuodzė, Juozas Verenka, Kęstutis Kazimieras Vilkonis, Juozas Vyzas, Kostas Vozbutas, Gediminas Zabarauskas, Stasė Zastarskienė, Juozas Žebrauskas.

Deputatai, išrinkti vietoj deputatų, kurių įgaliojimai nutraukti prieš terminą:

Emilija Vladislava Bačianskienė, Liudmila Balčiūnienė, Stanislovas Briedis, Raimondas Butkus, Dženė Jarušauskienė, Romaldas Gadeikis, Vytautas Mitkevičius, Gendrikas Sladkevičius.

Platesnė informacija apie Joniškio rajono savivaldybės tarybas ir merus


2019 m. savivaldybės tarybos rinkimai

2015 m. savivaldybės tarybos rinkimai

2011 m. savivaldybės tarybos rinkimai