mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Žagarės miesto stadiono rekonstravimas

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2024-06-10

Inicijuotos viešųjų pirkimų procedūros stadiono rekonstravimo darbų konkursui

2024-07-01

Pasirašyta Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto bazių pagerinimo projekto Nr. NSA-SI-2024-0001 „Stadiono, esančio Kęstučio g. 1d, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimas“ įgyvendinimo sutartis

APIE PROJEKTĄ

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2024 m. II ketvirtis

veiklų pabaiga:

2026 m. II ketvirtis

Projekto vertė

829 858,33 Eur

Finansavimo šaltiniai

Sporto rėmimo fondo lėšos, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę rekonstruojant esamą sporto infrastruktūrą

Projekto aprašymas

Projektu siekiama atgaivinti sportui, mankštai ir laisvalaikiui skirtą Žagarės miesto stadioną ir sudaryti geresnes sąlygos vykdyti įvairaus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas, skirtas visuomenei. Projekto tikslinė grupė - gyvenamosios vietovės bendruomenė. Projekto prioritetas - sporto bazės atvirumas ir pritaikymas visuomenei. Papildomas dėmesys skiriamas neįgaliųjų fiziniam aktyvumui didinti. Naudos gavėjai taip pat yra valstybė, savivaldybė, partneriai, NVO. Sutvarkius sporto bazes padidinsime reguliariai, organizuotai sportuojančių asmenų skaičių, pritrauksime visuomeninius sporto klubus bei sportuojančius savarankiškai. Projekto tikslas yra gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę rekonstruojant esamą infrastruktūrą. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys, kuris tiesiogiai atitinka numatomus pasiekti rezultatus: 1) Rekonstruoti Žagarės miesto stadioną. Planuojamos

projekto veiklos: atnaujinama futbolo aikštė, bėgimo takai, žiūrovų tribūnos, įrengiamas lengvosios atletikos sektorius - šuoliaduobė, rutulio stūmimo sektorius, įrengiama mažoji infrastruktūra - žaidėjų suoleliai, apšvietimo stulpai ir kt.

Įvairioms sporto šakoms plėtoti pritaikytas stadionas sudarys sąlygas visoms tikslinėms grupėms užsiimti aktyvia fizine veikla (sportuoti, mankštintis). Įgyvendinus projektą nenumatomi jokie laiko, trukmės, visuomenės grupių ir kitokie apribojimai. Visomis fizinio aktyvumo veiklomis sporto bazėse bus galima užsiimti nemokamai. Sąlygos (sportuoti nemokamai) gali sukelti nepatogumų komandinio sporto šakose (futbolas, krepšinis ir pan.). Organizuojant veiklas savarankiškai, gali kilti nepatogumų dėl aikštelių užimtumo. Planuojama, kad įstaigos, organizacijos ar sporto klubai, vykdantys organizuotus užsiėmimus, skelbs aikštynų užimtumo grafikus viešai (pvz. sporto bazėje įrengtoje informacinėje lentoje, facebook profilyje ir kt.). Bus sudaromos sportuojančiųjų ar besimankštinančiųjų grupės (atliepiant tikslines grupes) ir sudaromos galimybės sportuoti organizuotai bei reguliariai. Tikslinėms grupėms bus organizuojamos ir kitokios veiklos (pvz. įvairūs mokymai, edukacijos, renginiai, paskaitos).

Projekto rezultatas

 

  • Esama natūralios vejos futbolo aikštė išplėsta, kad aikštės matmenys atitiktų minimalius LFF (Lietuvos futbolo federacijos) II lygos reikalavimus.
  • Įrengti pagrindiniai futbolo vartai su tinklais, 4 vnt. mobilūs mini futbolo vartai (skirti treniruotėms, matmenys 5x2 m), stovai su tinklais už pagrindinių futbolo vartų (kamuolių gaudyklės).
  • Ant kieto pagrindo įrengti guminės dangos bėgimo takai (3 juostų) su sprinto zona.
  • Įrengtos futbolo žaidėjams skirtos sėdėjimo vietos su stoginėmis (dviem komandoms).
  • Įrengtos apie 200 vnt. vietų žiūrovų tribūnos.
  • Įrengtas lengvosios atletikos sektorius (rutulio stūmimo (1 vnt.) ir šuolio į tolį (1 vnt.).
  • Atliktas futbolo aikštės, bėgimo takų, lengvosios atletikos sektorių linijų žymėjimas.
  • Įrengti vėliavų stiebai (3 vnt.).
  • Įrengtas stacionarus (viešinimui bei informacijai skelbti) stendas (1 vnt.).

Projekto vadovas

Simonas Mykolaitis, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. +370 686 88 220, el. p. simonas.mykolaitis@joniskis.lt