mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Prevencija ir reagavimas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione

Projekto pavadinimas

Prevencija ir reagavimas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione

Projekto pavadinimas (anglų kalba)

Response and prevention of climate change risks and extreme weather events in the cross-border region of Latvia and Lithuania

Projekto sutrumpintas pavadinimas (akronimas)

Safe Response

Projekto kodas

LL-00077

Programos pavadinimas

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Programos prioritetas

2 prioritetas „Žalias, atsparus ir darnus vystymasis“

Projekto pagrindinis partneris

Žiemgalos planavimo regionas (Latvija)

Projekto partneriai

Aizkrauklės savivaldybė (Latvija)
Bauskės savivaldybė (Latvija)
Jelgavos savivaldybė (Latvija)
Joniškio rajono savivaldybės administracija (Lietuva)
Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Lietuva)

Projekto būsena

Įgyvendinamas

Paramos sutarties numeris

AI/50/2024

Paramos sutarties pasirašymo data

2024 m. kovo 19 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2024-03-01

veiklų pabaiga:

2026-02-28

Projekto finansavimo šaltiniai

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų

Visas projekto biudžetas

673 755,26 Eur

Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERPF) 

539 004,20 Eur

Joniškio rajono savivaldybės administracijos projekto biudžetas

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Skirta suma Eur

Paramos lėšos:

107 991,83

ERPF lėšos:

95 992,74

Valstybės biudžeto lėšos:

11 999,09

Savivaldybės biudžeto lėšos:

11 999,10

tinkamos finansuoti lėšos:

11 999,10

netinkamos finansuoti lėšos:

-

Bendra projekto biudžeto vertė iš viso:

119 990,93

 

Projekto aprašymas

Bendri teritoriniai iššūkiai, kuriuos siekiama spręsti projektu   

Projektas skirtas bendriems klimato kaitos ir ekstremalių oro reiškinių keliamiems iššūkiams Latvijos ir Lietuvos pasienio regione. Latvijos Žiemgalos regione didelė potvynių ir gaisrų tikimybė, Lietuvoje Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybėse potvynių pavojų kelia šių savivaldybių teritorijose esantys 54 upių ruožai. Projektu siekiama stiprinti partnerių vietos pajėgumus ir bendradarbiavimą, daugiausia dėmesio skiriant bendroms prevencinėms priemonėms ir renginiams, siekiant veiksmingai spręsti klimato kaitos riziką. Taip pat projektu siekiama patobulinti esamą bendradarbiavimo tarp besiribojančių savivaldybių mechanizmą ir padidinti už saugumą atsakingų partnerių dalyvių gebėjimus.

Projekto tikslas – stiprinti pasienio savivaldybių gebėjimus reaguoti į ekstremalias situacijas bei stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant su klimato kaita susijusias rizikas.

Projektu siekiama gerinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir stiprinti nelaimių prevenciją pasienio regione, ugdant savivaldybių partnerių žinias, bendradarbiavimą ir gebėjimus, taip užtikrinant vietos gyventojų saugumą.

Suplanuotos projekto veiklos ir laukiami projekto rezultatai

Siekiant projekto tikslo numatytos šios veiklos:

 • patirties mainai, pažintiniai vizitai, mokymai civilinės saugos dalyviams;
 • seminarai apie klimato kaitos riziką ir ekstremalius oro reiškinius Latvijoje ir Lietuvoje;
 • tarpvalstybinės ekstremalios situacijos valdymo pratybos Jelgavoje;
 • civilinės saugos infrastruktūros atnaujinimas (įrangos, priemonių įsigijimas, statybos darbai);
 • įvairios veiklos (mokymai, edukaciniai renginiai, informacinės kampanijos) partnerių vietos bendruomenėms (savivaldybės įstaigų darbuotojams, vaikams ir jaunimui, gyventojams);
 • tarpvalstybinio reagavimo į ekstremalias situacijas plano parengimas (lietuvių, latvių ir anglų kalbomis);
 • animacinio filmo apie klimato kaitos riziką ir ekstremalius oro reiškinius Latvijoje ir Lietuvoje sukūrimas;
 • projekto viešinimas: pranešimai ir informacija partnerių interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose, programos puslapyje, spaudoje, projekto viešinimo plakatai, baigiamoji projekto konferencija.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaidmuo (indėlis ir pagrindinė veikla) projekte

Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su rajone veikiančių įstaigų atstovais, atsakingais už civilinę saugą, ekstremalių situacijų valdymą, per bendrus partnerių renginius, bendravimą ir tarpusavio vizitus dalinsis savo žiniomis ir patirtimi civilinės saugos organizavimo, rizikų, susijusių su klimato kaita, valdymo srityje, o taip pat sieks perimti gerąją nelaimių ir krizių valdymo patirtį iš projekto partnerių.

Siekdama stiprinti Joniškio rajono savivaldybės civilinės saugos dalyvių ir gyventojų gebėjimus tinkamai reaguoti į ekstremalias situacijas, didinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą, jos padarinius, didinti įstaigų ir gyventojų gebėjimus prisitaikyti prie neigiamo klimato kaitos poveikio ir skatinti atsparumą klimato kaitai, Joniškio rajono savivaldybės administracija:

 • organizuos bendrą veiklą – keitimosi patirtimi vizitą visų partnerių atstovams Joniškio rajone;
 • organizuos vietines veiklas rajono bendruomenei:
 • mokymai švietimo įstaigų darbuotojams „Pasirengimas ir elgsena ekstremalių oro sąlygų metu“;
 • mokymai savivaldybės įstaigų darbuotojams „Pasirengimas ir elgsena ekstremalių oro sąlygų metu“;
 • praktiniai užsiėmimai švietimo įstaigose „Pasirengimas ir elgsena ekstremalių oro sąlygų metu“;
 • įsigis įrangą, skirtą Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos savanoriams veiksmingai reaguoti į klimato kaitos riziką ir ekstremalias oro sąlygas (8 gaisrininko kostiumai; 1 pripučiama valtis su varikliu ir priekaba; vandens siurblys su švirkštu ir žarnomis, 6 generatoriai);
 • įsigis įrangą seniūnijoms potvynių padarinių šalinimui po staigių atlydžių ar smarkių liūčių (10 vandens siurblių su žarnomis);
 • Įsigis įrangą Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui pasėlių ir kitoms potvynių, stipraus vėjo ir sausrų pažeistoms teritorijoms identifikuoti (1 bepilotis orlaivis su išmaniu valdymo pultu, atsarginėmis baterijomis, krovikliu);
 • Įsigis įrangą, skirtą Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Žagarės komandai užtikrinti tinkamas savanorių darbo sąlygas, taip pat įrengti reikiamas patalpas naujai įrangai sandėliuoti ir taip padidinti Žagarės miesto ir apylinkių gyventojų saugumą (36 kv.m. modulinė administracinė ir sandėliavimo patalpa).

Informacija apie projektą oficialioje 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos svetainėje čia.

Už šios informacijos turinį atsako Joniškio rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuoroda į 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos svetainę – latlit.eu.

Asmuo kontaktams

Simonas Mykolaitis (projekto vadovas), Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 690 12381, +370 686 88 220, el. p. simonas.mykolaitis@joniskis.lt