mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Projekto pavadinimas

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001

Projekto tikslas

Teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Tikslinė grupė

Suaugusieji darbingo amžiaus asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią.

Projekto veiklos (paslaugos)

1. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos (socialinės dirbtuvės). Jų  paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

2. Atvejo vadyba. Šio modelio taikymo tikslai:

- skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir įsitraukimą į bendruomenės organizuojamas veiklas;
- skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant užtikrinti sklandų patekimą į stacionarias socialines globos įstaigas;
- mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis asmeniu su negalia;
- užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, užtikrinant asmenų individualių poreikius, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Projekto vykdytojas

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto parneriai

Socialinių dirbtuvių – Joniškio rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

Atvejo vadybos – Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2024-03-01

veiklų pabaiga:

2027-07-01 (socialinių dirbtuvių)

2029-12-31 (atvejo vadybos)

Projekto vertė

Socialinių dirbtuvių – 301,7 tūkst. eurų

Atvejo vadybos – 183,9 tūkst. eurų

Finansavimo šaltiniai

Europos Sąjungos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto aprašymas

Projekto lėšomis finansuojamos:

- atvejo vadybininko darbo užmokesčio ir darbo vietos išlaikymo išlaidos;
- socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti asmenų su negalia darbinius, socialinius ir savarankiškumo įgūdžius.

Socialinėse dirbtuvėse vykdoma asmenų su negalia darbinio užimtumo veikla, nesusijusi su darbo santykiais, siekiant pagaminti rinkoje paklausius produktus ir (ar) teikti paslaugas. Socialinėse dirbtuvėse dirba prekių gamybos ir paslaugų teikimo meistras, rinkodaros specialistas, socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros specialistas.

Projekto rezultatas

Socialinės dirbtuvės. Paslaugą turi būti suteikta ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų.

Atvejo vadyba. Organizuojant atvejo vadybininko paslaugas, asmenims turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, suteikti individualizuotas paslaugas ir koordinuotą pagalbą.

Asmuo kontaktams:

Aistė Milašienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 426 69 154, el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt