mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 sprendimu Nr. T-52 patvirtintas Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas

Aiškinamasis raštas,

Brėžiniai

VGVTNT teritoriju schemos