mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisija

  • Daiva Bičkienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyriausioji architektė, – komisijos pirmininkė;
  • Regina Leknickienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (paveldosaugos ir reklamos), – komisijos sekretorė;
  • Erika Šivickaitė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Laura Mockūnienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Laura Veikalienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kepalių seniūnė.

Komisijos sudėtis patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A-123 (su 2018-06-18 d. Nr. A-601, 2020-08-07 Nr. A-754 ir 2021-04-14 Nr. A-298 pakeitimais)

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisijos darbo reglamentas