mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Tarybos posėdyje – patvirtinta savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaita
Tarybos posėdyje – patvirtinta savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaita

Balandžio 29 dieną, trečiajame šių metų Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 20 klausimų. Tarybos posėdyje buvo pritarta Administracijos direktorės Valės Kulvinskienės atleidimui iš darbo (savo noru), o vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu ir nustatyta reglamento tvarka vykdant slapto balsavimo procedūrą, tarybos nariai patvirtino iškeltą Tomo Armonavičiaus kandidatūrą eiti administracijos vadovo pareigas.

Posėdžio metu meras Vitalijus Gailius pristatė mero 2020 metų veiklos ataskaitą. Ji sulaukė tarybos narių pritarimo.

„2020 metai buvo kupini iššūkių, neprognozuojami. Siekiant prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios situacijos, esamus planus teko koreguoti labai dažnai. Tačiau džiaugiuosi, kad nors galbūt praėjusiais metais nepadarėme visko, ką buvome planavę metų pradžioje, bet kai kuriuos darbus padarėme net ir didesne apimtimi nei buvo planuota.“ – pristatydamas ataskaitą kalbėjo meras.

Akcentuodamas 2021 metų siekius, V. Gailius pažymėjo svarbą skirti ypatingą dėmesį socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose gyvenantiems vaikams, pagalbą atskirtyje atsidūrusioms visuomenės grupėms, sveikatos priežiūros įstaigų dėmesį žmogui, glaudų bendradarbiavimą su ūkininkais ir verslininkais, siekiant šias grupes maksimaliai įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, savivaldybės savarankiškumo sugrąžinimą per šiuo metu centralizuotai atliekamų funkcijų ir atsakingo savivaldybių finansinio savarankiškumo įrankių perėmimą.

Tarybos nariai pritarė sprendimui „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano patvirtinimo“. Pakeistas Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas sudarys sąlygas visiems savivaldybės gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba jie turės galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Posėdyje taip pat buvo pritarta paskirti premijas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokiniui Dovydui Motuzui ir jo mokytojai Vladislavai Ancevičienei, tos pačios įstaigos mokiniui Viliui Vitkauskui ir jo mokytojai Vilmai Skrodenienei.

Joniškio rajono savivaldybės administracija