mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrių papildė specialistė
Švietimo, kultūros ir sporto skyrių papildė specialistė

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pasipildo nauja vyriausiąja specialiste. Birželio 21-oji – pirmoji darbo diena Rasuolei Nesavienei, iki tol ėjusiai vyriausiosios specialistės pareigas Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje.

Konkursą laimėjusi R. Nesavienė pakeitė anksčiau skyriuje dirbusią vyriausiąją specialistę Vilmą Bartašienę, kuri šiuo metu dirba Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje.

Atsiradus laisvai darbo vietai, buvo skelbiamas konkursas valstybės tarnybos vietai užimti. Konkursą laimėjusi vyriausioji specialistė koordinuos Joniškio rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, organizuos pradinio, neformaliojo vaikų programų teikimo procesą ir stebėseną, koordinuos nemokamo maitinimo organizavimą rajono švietimo įstaigose Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka.

R. Nesavienė gimė ir augo Joniškyje, baigė tuometinę Joniškio 3 vidurinę mokyklą (aut. past. dabar Joniškio M. Slančiausko progimnazija). 1996 metais baigė Šiaulių universitetą, kur įgijo socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Vėliau tęsė studijas tame pačiame Šiaulių universitete ir įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro diplomą (specializacija – švietimo vadyba).

Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje darbą pradėsianti specialistė sako, kad atlikdama jai pavestas darbo funkcijas, sieks, jog kiekvienam rajono vaikui būtų suteiktos kokybiškos švietimo ir ugdymo paslaugos.

Joniškio rajono savivaldybės administracija