mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Švietimo bendruomenės atstovai stažavosi Prienų rajono savivaldybėje
Švietimo bendruomenės atstovai stažavosi Prienų rajono savivaldybėje

Nors pandemija apribojo judėjimo galimybes, tačiau projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos nesustojo. Viena iš šio projekto veiklų – stažuotės užsienio ir Lietuvos savivaldybėse, ugdymo įstaigose, pažintis su kitų rajonų patirtimi, gerųjų praktikų sklaida.

Joniškio rajono švietimo bendruomenės atstovai – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Žilinskienė, vyr. specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktorė Ligita Eitkevičienė bei Kriukų pagrindinės mokyklos direktorė Rita Šilinienė – nuotoliniu būdu stažavosi Prienų rajono savivaldybėje: Švietimo ir kultūros skyriuje, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, „Ąžuolo“ progimnazijoje, Šilavoto ir Skriaudžių pagrindinėse mokyklose.

Stažuotės metu gilintasi į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo iššūkius, bendradarbiavimo aspektus, Prienų r. savivaldybės projektinės veiklos patirtis. Daug dėmesio skirta mokyklos bendruomenės telkimui geresnei mokinių pažangai, bendradarbiavimo įtakai mokinių rezultatams.

Prienų  rajono ugdymo įstaigų bendruomenės supažindino stažuotės dalyvius su mokyklose taikomomis praktikomis, geros pamokos organizavimo aspektais, socialinių partnerių įtraukimu į mokyklos gyvenimą, mokinių dalyvavimu nevyriausybinių organizacijų veikloje, jų įtraukimu priimant sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

Stažuotė buvo įdomi ir naudinga, pristatyta geroji patirtis glaudžiai siejasi su Joniškio rajone vykdomo pokyčio projekto tema. Kolegos iš Prienų rajono pabrėžė, kad pozityvios ugdymo kokybės kaitos siekiama įgyvendinant susitarimų kultūrą įstaigose, tariamasis, ieškoma sprendimų, kurių nesibijoma keisti, jeigu praktika atskleidžia, kad sprendimu nepavyksta pasiekti norimo rezultato.

Visose ,,aplankytose mokytojai noriai dalijasi savo patirtimi su kolegomis, ieško būdų ir metodų, kad mokiniai aktyviai įsitrauktų į mokymąsi bei popamokinę veiklą. Stažuotės metu pabrėžta, kad nuotolinis mokymas atnešė savų iššūkių, su kuriais mokytojai gana greitai susidorojo: nuolat ieškoma būdų, kaip padaryti pamokas aktyvias, įdomias, naudojamos įvairiausios programėlės, kurios patinka mokiniams ir skatina juos būti aktyviais mokymo proceso dalyviais, jungiamasi į pamokas su kitų šalių mokiniais.

Stažuotės metu Joniškio rajono projekto „Lyderių laikas“ kūrybinės komandos nariai turėjo puikią progą pamatyti kito rajono švietimo bendruomenės gerąją patirtį, kuri naudinga ir gali būti pritaikoma tobulinant ugdymo įstaigos veiklą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija