mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Skirta papildomų lėšų mokinių konsultacijoms
Skirta papildomų lėšų mokinių konsultacijoms

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms skirta 30 075 eurai. Šios lėšos paskirstytos mokykloms atsižvelgiant į mokinių skaičių rugsėjo 1 d.

Šias lėšas mokyklos gali naudoti su mokinių konsultacijomis susijusioms išlaidoms kompensuoti: mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitiems su darbo užmokesčiu susijusiems mokesčiams.  Ugdymo įstaigos konsultacijas gali organizuoti kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

Anksčiau minėtame Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame tvarkos apraše yra numatyta, kad gali būti organizuojamos šių mokomųjų dalykų konsultacijos: matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, istorijos ir geografijos. Kiekviena mokykla pati sprendžia, visų minėtų dalykų ar tik kai kurių konsultacijų mokiniams reikia.

Mokyklos direktoriaus įsakymu tvirtinamas konsultacijų grafikas, kuriame nurodoma, kokių dalykų konsultacijos organizuojamos, kokie mokytojai jas veda, kada konsultacijos vyksta.

Atkreipiamas dėmesys, kad konsultacijos gali būti organizuojamos vienos klasės ar skirtingų klasių mokinių grupėmis. Konsultacijos turėtų būti organizuojamos iki šių metų gruodžio 23 d. ​

Moksleiviai ar jų tėvai, besidomintys, kada ir kokių dalykų konsultacijos vyksta mokykloje, turėtų kreiptis į klasės auklėtoją.

Pasinaudokite šia galimybe įveikti mokymosi praradimus, atsiradusius dėl nuotolinio ugdymo.

Joniškio rajono savivaldybės administracija