mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimui gauti

Joniškio rajono savivaldybė skelbia papildomą kvietimą teikti paraiškas bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimui gauti. Kviečiame viešąsias įstaigas (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybių institucijos), asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitus pelno nesiekiančius juridinius asmenis teikti paraiškas.

Projektų tikslas – vystyti ir plėtoti socialines paslaugas, kurių savivaldybėje trūksta ar kurių pasiūla yra minimali ir poreikis nėra tenkinamas.

Tinkamos finansuoti projektų veiklos:

  • dienos užimtumo ir sociokultūrinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia (bendravimas, grupinių užsiėmimų, veiklų organizavimas ir kitos paslaugos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti bendruomenę);
  • transporto organizavimas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo sutrikimų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • maitinimo organizavimas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose (karštas maistas į namus, sauso maisto daviniai);
  • dienos užimtumo  paslaugos vaikams su negalia,  darbingo amžiaus  asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;
  • atviro ir mobilaus darbo su jaunimu paslaugos.

Išsami informacija apie projektų finansavimą, reikalavimus paraiškoms, tinkamas ir netinkamas išlaidas yra pateikiama Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos forma

Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. (imtinai) 15.00 val.

Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

– atspausdinta (popieriuje pateikta) forma, pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pateikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, Joniškis), savivaldybės gyventojų priimamajame (1 a., 101 kab.);

– elektroniniu paštu savivaldybe@joniskis.lt, kai paraiška pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

– elektroniniu paštu el. p. savivaldybe@joniskis.lt, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Detalią informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, tel. (8 426) 69 154.

Bendruomenių socialinių inovacijų projektai, skirti socialinėms paslaugoms teikti, įgyvendinami einamaisiais metais, atsiskaitant už jų įgyvendinimą iki 2022 m. gruodžio 15 d.

Papildomam 2022 m. projektų finansavimo konkursui numatyta skirti 4,0 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Maksimali vienam projektui įgyvendinti skiriama suma – iki 3,0 tūkst. eurų. Pareiškėjas einamaisiais metais gali teikti vieną paraišką.

Joniškio rajono savivaldybės administracija