mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams 2022–2023 mokslo metams

Kviečiame mokinių tėvus, globėjus ar bendrai gyvenančius asmenis teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2022–2023 mokslo metams.

Nuo rugsėjo 1 d. visi  priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos gaunamų pajamų, be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

3–12 klasių mokiniams kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka nesikeičia.Socialinė parama mokiniams skiriama pateikus tėvų (globėjų) prašymą ir vertinant šeimos pajamas. Prašymai dėl nemokamų pietų, vertinant pajamas, priimami seniūnijose pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą iki mokslo metų pabaigos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki 2022 m. spalio 5 d.

Pateikti prašymą gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs ar emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Jei pareiškėjas kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant socialinės pašalpos dydį. Šiuo atveju pareiškėjas užpildo laisvos formos prašymą.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu:

  • vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 220,50 Eur;
  • vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 294 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 367,50 Eur.

Parama mokinio reikmenims įsigyti – 92 Eur vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti galima pateikti ir elektroniniu būdu prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos per nuorodą.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių, adresu: Livonijos g. 4, Joniškis, 103 k. arba telefonu (8 426) 69 154.

Prašymo forma

                                                               Joniškio rajono savivaldybės administracija