mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Pradedamas įgyvendinti projektas
Pradedamas įgyvendinti projektas

Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla pradeda įgyvendinti „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro paslaugų plėtra“ projektą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

2021 metų balandžio 26 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro paslaugų plėtra“ finansavimo sutartį.

Pagal šią sutartį pradėtas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – pagerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą Joniškio rajono savivaldybėje, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas. Tiesioginė šio investicijų projekto tikslinė grupė – vaikai su negalia (t. y. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis, vaikai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių) ir jų šeimos nariai.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro vidaus patalpų, adresu Statybininkų g. 3, Joniškis, III aukšto kapitalinio remonto darbai, įsigyta paslaugų teikimui vaikams su negalia ir jų šeimos nariams reikalinga įranga, baldai, tikslinė transporto priemonė.

Įgyvendinus projektą, bus sudaryta galimybė gauti prieinamas, kokybiškas, kompleksiškai ir individualizuotai teikiamas paslaugas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams, sukuriant modernią, universalaus dizaino principus ir higienos normas atitinkančią Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro socialinių paslaugų infrastruktūrą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“.

Šio projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 408.079,01 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Išsamesnę informaciją gali suteikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Eglė Vilčiauskienė, tel. (8 421) 52 091, 8 629 42515, el.p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracija