mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Papildoma registracija į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą

Joniškio rajono savivaldybės administracija  kviečia registruotis į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuri patvirtinta Joniškio r. savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu. Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 19 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybėje. Programos vykdymo laikas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Programoje gali dalyvauti:

  1. darbdaviai, kurie veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje;
  2. pagal gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje registruoti nuo 16 iki 19 m. jaunuoliai, besimokantys savivaldybės teritorijoje veikiančioje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ar profesinio ugdymo programas.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje ir mokant ne mažesnę nei 1 MMA per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį, lėšos kompensuojamos šia tvarka:

  1. darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu etatu, per mėnesį kompensuojama 300 (trys šimtai) eurų. Kompensavimo lėšos proporcingai skaičiuojamos išdirbtų dienų skaičiui. Kompensavimo lėšos mokamos, jei jaunuolis pas darbdavį išdirbo ne mažiau kaip 10 darbo dienų;
  2. jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensavimo lėšos skaičiuojamos proporcingai pagal dirbtas darbo dienas;
  3. maksimalus kompensavimo lėšų dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį per Programos vykdymo laikotarpį – 600 (šeši šimtai) eurų;
  4. kompensavimo lėšų periodas – einamųjų metų liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu;
  5. dirbti pagal Programą jaunuolis gali ne ilgiau kaip du mėnesius.

Dokumentus dėl dalyvavimo programoje pateikti iki  2021 m. liepos 22 d. 17.00 val. Joniškio r. savivaldybės priimamajame (101 kab.),  adresu Livonijos g. 4 arba užpildžius elektroninę registracijos anketą. Už programą atsakingas asmuo ir informaciją teikia: Joniškio r. savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Daina Armonavičienė, el. p. daina.armonaviciene@joniskis.lt, tel. 8 611 38 135.

Jaunuolio registracijos anketa

PASTABA: Jaunuoliai, teikdami registracijos anketą, kartu pateikia užpildytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo forma

Darbdavio registracijos anketa

Jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija