mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Naujais mokslo metais laukia pokyčiai
Naujais mokslo metais laukia pokyčiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama pagerinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą, stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, efektyviau naudoti mokymo lėšas, 2021 m. gruodžio mėnesį patvirtino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus. Minėti pakeitimai nurodo būtiną mokinių skaičių klasėse, kuris negali būti ne tik  mažesnis už mažiausią leistiną, bet ir didesnis už didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje. Vadovaudamosi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, mokyklos turi komplektuoti klases naujiems mokslo metams, o  savivaldybių tarybos tvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičių bei mokinių skaičių komplektuose.

Naujais mokslo metais mokyklų laukia pokyčiai, susiję su klasių formavimu ir jų finansavimu. Mokinių registre nuo 2022–2023 m. m. nebus leidžiama registruoti mokinių klasėse, kuriose rugsėjo 1 d. nebus nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus (1–10 (I–II gimnazijos) klasėse – 8 mokinių, III–IV gimnazijos klasėse – 12 mokinių). Taip pat Mokinių registre nebus leidžiama registruoti ir III gimnazijos klasės mokinių, jei pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles privaloma sudaryti dvi III gimnazijos klases, o bus sudaryta tik viena. Tokių mokyklų mokiniai turės rinktis kitą mokymo įstaigą, kurioje mokiniui reikalinga ugdymo programa bus vykdoma.

Pasikeitimų, susijusių su bendrojo ugdymo mokyklų tinklu, bus ir daugiau. Vienas iš jų – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. valstybės biudžeto lėšos nebus skiriamos skiriamos pradinių, progimnazijų ar pagrindinių tipo mokykloms, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių.​ Išimtis taikoma specialiojo ugdymo įstaigoms, kurias numatoma finansuoti iki 2024 m. rugsėjo 1 d. Finansavimas nebus skiriamas ir toms klasėms, kuriose nėra nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus (1–10 kl. – 8 mokiniai, III–IV gimnazijos klasėse –12 mokinių), arba yra mažesnis III–IV gimnazijos klasių komplektų skaičius. Siekiant didinti ugdymo individualizavimo galimybes, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse numatyta, kad gimnazijose sudaromos ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klasės. Gimnazijose, kurioms taikomos išimtys, rekomenduojama sudaryti ne mažesnę kaip 21 mokinio klasę. Mokiniai, besimokantys 21 mokinio gimnazijos klasėje, turi kur kas didesnes individualaus ugdymo plano pasirinkimo galimybes negu tie, kurie mokosi 12 mokinių klasėje. Dažni atvejai, kai esant mažam mokinių skaičiui III–IV gimnazijos klasėje, mokinių galimybės pasirinkti ugdymo plano dalyką yra ribotos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad jungti galima tik pradinio ugdymo klases. Rekomenduojama jungti gretimas klases. Neleidžiama jungti pagrindinio ugdymo pirmos pakopos klasių (5–8 kl.). Pagrindinio ugdymo antros pakopos ir vidurinio ugdymo programos klasės nebuvo ir toliau nebus jungiamos.

Savivaldybių tarybos gali patvirtinti vieną mažesnę nei 8 mokinių 5–10 (I–II gimnazijos) klasę, tačiau tokiu atveju ši klasė turės būti finansuojama tik iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšos jai nebus skiriamos. Tokia galimybė nenumatyta III–IV gimnazijos klasėms.  

Mažėjantis mokinių skaičius ugdymo įstaigose keičia ir mokyklų žemėlapį. Mokyklų tinklą savivaldybės planuoja penkeriems metams ir siekia, kad jis atlieptų šiuolaikinės visuomenės iššūkius, siūlytų kokybišką bendrąjį ugdymą, padėtų mokiniams ugdytis reikiamas kompetencijas, pasiruošti tolimesniam mokymuisi ir profesinei veiklai.

Joniškio rajono savivaldybės administracija