mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės priežiūros šeimoms paslaugos akreditavimo
Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės priežiūros šeimoms paslaugos akreditavimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu pasikeitus Socialinių paslaugų katalogo nuostatoms, įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė priežiūra šeimoms, kuri įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. Iki šios datos įstaigos, norinčios teikti šią paslaugą, jai turi gauti akreditaciją.

Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Paslaugos gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai, vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Teikimo trukmė / dažnumas – socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis – individualios priežiūros darbuotojo pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių.

Įstaigos, planuojančios nuo 2023 m. sausio 1 d. Joniškio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikti socialinės priežiūros šeimoms paslaugas, turi pateikti nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir kartu su pridedamais dokumentais arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis jų kopijomis pateikiami vienu elektroniniu laišku adresu savivaldybe@joniskis.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas.

Dėl detalesnės informacijos apie akreditavimo procedūrą galima kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniąją specialistę Ritą Tamašauskienę tel. (8 690) 12 456 arba el. p. rita.tamasauskiene@joniskis.lt ir vyriausiąją specialistę Aistę Milašienę tel. (8 690) 12 454 arba el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt.

Prašymai leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą priimami iki 2022 m. lapkričio 25 d. 15.45 val.

Prašymo forma ir priedai

Deklaracija

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai

Socialinės priežiūros akreditavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Joniškio rajono savivaldybės administracija