mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas individualių nuotekų įrenginių įsigijimo finansavimui
Kviečiame teikti paraiškas individualių nuotekų įrenginių įsigijimo finansavimui

Joniškio rajono savivaldybė, siekdama skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti nuotekas, 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-170 patvirtino Individualių valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą, kuris suteikia galimybę gyventojams gauti 50 proc. finansavimą už įsigytus ir sumontuotus buitinių nuotekų valymo įrenginius.  

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai įrengiami prie individualių gyvenamųjų namų (gyvenamosios paskirties sklypuose), rekonstruojant senąsias nuotekų sistemas ir pan. Šie įrenginiai yra puikus sprendimas nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus, o nuotekų išsėmimo rezervuarai turi būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18.

Nuotekų tvarkymo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualiam namui skirti nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius.

Įsigaliojus Statybos techninio reglamento (STR) 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimui nuo 2023 m. sausio 31 d. individualiems valymo įrenginiams įsirengti  turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas esant šiems atvejams:

  1. kai individualaus valymo įrenginio vieta patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją ar jo apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovėje,
  2. kai individualaus valymo įrenginio vieta patenka į saugomą teritoriją, kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovė, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zoną;

Savivaldybė kompensuos 50 proc. valymo įrenginio išlaidų, kai:

  1. įrenginys bus sumontuotas ir savivaldybės administracijai bus pateikti valymo įrenginio pirkimo ir įrengimo faktą patvirtinantys dokumentai (sąskaita faktūra, įrenginio perdavimo naudoti aktas);
  2. komisija bus apžiūrėjusi ir įvertinusi valymo įrenginio įrengimo ir eksploatavimo faktą.

Pareiškėjas kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus).

Prašymai ir kiti dokumentai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis: savivaldybės elektroniniu pašto adresu savivaldybe@joniskis.lt, elektroniniu būdu siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (epristatymas.lt) arba tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Gyventojų priimamajame, 101 kab.), atsiųsti registruotu laišku (Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis).

Prašymai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Paraiškos individualių buitinių nuotekų įrenginių įsigijimo finansavimui priimamos iki 2024 m. gegužės 1 d.

Iškilus klausimams galite kreiptis tel. (8 426) 51 197 arba el. p. karolina.eidukaite@joniskis.lt arba daiva.zikiene@joniskis.lt

Prašymo forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija