mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame gyventojus dalyvauti apklausoje
Kviečiame gyventojus dalyvauti apklausoje

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamas vienas iš tikslų, kad visoje Lietuvoje gyventojai turėtų palankias sąlygas neformaliajam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą plėtoti.

Lietuvos visuomenė taps visą gyvenimą besimokančia visuomene. Minėtas tikslas dera su Joniškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano I prioriteto „Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė“ 1.1 tikslo „besimokančios visuomenės ugdymas, kuris neįmanomas be kokybiško, visuomenės poreikius atliepiančio neformaliojo suaugusiųjų švietimo“, įgyvendinimu.

Joniškio rajono savivaldybės administracija atlieka apklausą „Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės tyrimas“. Apklausos tikslas – atlikti Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos analizę ir išsiaiškinti gyventojų poreikius, lūkesčius, jų patenkinimą ir siūlymus teikiamų paslaugų kokybės gerinimui.

Apklausos anketa

Apklausa bus vykdoma iki 2023 m. lapkričio 1 d.

Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pažymėkite Jums tinkamą variantą (-us), o reikiamose vietose atsakymą įrašykite. Anketoje nėra neteisingų ar klaidingų atsakymo variantų. Apklausa yra anoniminė. Bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti tyrimo rezultatai.

Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti apklausoje!

Joniškio rajono savivaldybės administracija