mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Joniškio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas
Joniškio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas

Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pagal Joniškio rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto sudarytą sutartį dėl aplinkos monitoringo programos vykdymo 2023–2025 metais, akredituota laboratorija maudymosi sezono metu stebi visuomenės naudojamų vandens telkinių kokybę. Joniškio rajone maudyklų vandens kokybė tikrinama vadovaujantis HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais.

Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę (žarninių enterokokų, žarninių lazdelių) ir kitą (nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos likučiai) taršą. Vykdant stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą.

Vandens kokybės tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimo grafiką. Šiemet tiriama 11 vandens telkinių (Sidabros I, Sidabros II, Mikšiūnų, Skakų, Gataučių, Bariūnų, Satkūnų, Mielaičių, Kriukų tvenkinių, Žvelgaičio ežero ir Skaistgirio karjero) vandens kokybė.

2024 m. birželio 11 d. . atlikti vandens kokybės tyrimai atitinka higienos normas, vandens telkiniai yra tinkami maudymuisi (visose maudymosi vietose nustatytos vandens kokybės mikrobiologinių parametrų vertės neviršija ribinių verčių pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018).

Išsamesnė informacija

Primename gyventojams, kad prie vandens telkinių būtina elgtis saugiai, neteršti gamtos ir pasirūpinti savo ir savo artimųjų sveikata esant aukštai oro temperatūrai.

Joniškio rajono savivaldybės administracija