mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Informacija apie socialinę paramą mokiniams
Informacija apie socialinę paramą mokiniams

Primename, kad šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus (3-12 kl. mokinius), gali teikti prašymus gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti (toliau – socialinė parama mokiniams).

Joniškio rajono savivaldybės administracija primena, kad nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Dėl nemokamų pietų jiems prašymų teikti nereikia. Jeigu poreikio gauti nemokamus pietus mokykloje nėra, mokinio tėvai arba globėjai apie tai turi informuoti mokyklos administraciją.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymai teikiami iki spalio 5 d. Mokiniai turi teisę į 98 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamus pietus ugdymo įstaigoje, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 235,50 eurai.

Išimties atvejais socialinė parama mokiniams gali būti skiriama ir šeimai gaunant didesnes pajamas, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija nuo 314 eurų iki 392,50 eurų atskirais atvejais. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys. Jie turėtų kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Kartu su prašymu taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeimyninė padėtis.

Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, tuomet, kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti, užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. 

Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą galima pateikti ir mokyklos administracijai.

Paraiškos forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija