mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Informacija apie pacientų pavėžėjimo paslaugą
Informacija apie pacientų pavėžėjimo paslaugą

Nuo liepos 1 d. visoje Lietuvoje teikiama pacientų pavėžėjimo paslauga. Pavėžėjimo kriterijus atitikę pacientai gali užsisakyti pavėžėjimo paslaugą telefonu 1808 iš namų į gydymo įstaigą ir atgal.

Priemonės tikslas yra užtikrinti, kad amžius, dalyvumo lygis, sveikatos būklė ar kiti veiksniai nebūtų kliūtis gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pavėžėjimo paslaugos bus apmokamos valstybės biudžeto bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, išskyrus hemodializės – ją kompensuos savivaldybės.

Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkiu organizuoti savivaldybės lygmens nespecializuotos pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimą (pavėžėjimą hemodializėms) įgaliota VšĮ Joniškio ligoninė. Iki rugsėjo 1 d. pavėžėjimą hemodializėms vykdys UAB „Diahema“. Informacija teikiama Tel. Nr. +370 614 66 813 arba Tel. Nr. +370 610 67 288.

Kam skirta pavėžėjimo paslauga? 

Pavėžėjimo paslauga yra skirta gyventojams, kuriems:

 • nustatytas 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis, ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • nustatytas neįgalumo lygis, ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
 • 75 metų bei vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenims, kuriems pavėžėjimo paslauga yra reikalinga dėl sveikatos būklės. 

Pavėžėjimas skirstomas į dvi rūšis: nespecializuotą ir specializuotą.

Specializuoto pavėžėjimo metu dalyvauja medicininį išsilavinimą turintis asmuo, pavėžėjimo paslauga teikiama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, jo metu yra stebima paciento būklė.

Nespecializuoto pavėžėjimo metu medikas pacientų nelydi. 

Nespecializuotos pacientų pavėžėjimo paslaugos pacientams, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu arba kurie dėl savo sveikatos būklės negali naudotis individualiu transportu, bet jo sveikatos būklė leidžia naudotis viešuoju transportu, tačiau tuo metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos (nakties metas, kai nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos; kai gavus asmens sveikatos priežiūros paslaugas, viešojo transporto tektų laukti ilgiau nei 3 valandas arba dėl esamo viešojo transporto tvarkaraščio į konkrečiu laiku paskirtą vizitą ASPĮ būtų atvykstama likus daugiau nei 3 valandoms), teikiamos šiais atvejais:

 1. kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) gauti planinei pagalbai priskiriamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 2. kai vykstama į ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 3. kai vykstama į ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų ambulatorinių ir (ar) stacionarinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 4. kai vykstama į ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų chemoterapijos paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ);
 5. kai vykstama planinei pagalbai priskiriamam stacionariniam gydymui;
 6. kai vykstama po planinei pagalbai priskiriamo stacionarinio gydymo į paciento gyvenamąją vietą;
 7. kai vykstama į ASPĮ dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
 8. kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos (išskyrus atvejus, kai pacientas gali būti gabenamas tik greitosios medicinos pagalbos automobiliu);
 9. kai vykstama į savivaldybėje esančią ASPĮ gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ).

Kaip užsisakyti pavėžėjimą? 
Pavėžėjimo paslaugą galima užsisakyti paskambinus į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808.

Daugiau informacijos – interneto svetainėje https://1808.lt/.

Linijos operatorius, patikrinęs, ar pacientas turi teisę gauti paslaugą, skiria jo poreikius atitinkančią transporto priemonę, suderina pavėžėjimo laiką. Pavėžėjimo paslauga yra planinė, ją užsakyti rekomenduojama ne anksčiau kaip prieš mėnesį ir ne vėliau nei prieš dvi darbo dienas. 

Užsakyti pavėžėjimo paslaugą gali ne tik pats pacientas, bet ir jį lydintis asmuo, socialinis darbuotojas, šeimos narys, sveikatos priežiūros specialistas ar kitas žmogus. Kartu su pacientu užsakytu transportu gali vykti ir jį lydintis asmuo ar net šuo vedlys. 

Kai registraciją atlieka pats pacientas ar kitas asmuo reikalinga:

 • paciento asmens kodas;
 • kontaktinis telefono numeris;
 • gydytojo siuntimas;
 • tikslus gyvenamosios vietos adresas;
 • tikslus asmens sveikatos priežiūros įstaigos adresas.

Jeigu kartu vyksta lydintis asmuo reikalinga:

 • lydinčio asmens vardas ir pavardė;
 • lydinčio asmens kontaktinis telefono numeris ir (ar) el. paštas.

Pavėžėjimo paslaugos teikiamos ne tik įprastais, bet ir neįgaliesiems pritaikytais automobiliais.

Neįgaliesiems pritaikyti automobiliai nėra aprūpinti pacientui reikalingomis pagalbinėmis priemonėmis, tokiomis kaip neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė ir kt.

Joniškio rajono savivaldybėsadministracijos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos informacija