mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Naujienos

Įgyvendinti Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektai

Joniškio rajono savivaldybės administracija praėjusių metų birželio–liepos mėnesiais kvietė viešąsias įstaigas, asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitus pelno nesiekiančius juridinius asmenis teikti paraiškas Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektų finansavimui gauti.

Finansavimas, atsižvelgiant į komisijos siūlymą, buvo skirtas trims organizacijoms:

Organizacija

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos (Eur)

Panaudotos lėšos (Eur)

Vykdytos veiklos

Pasiekti rezultatai

Asociacija „Namiškiai“

Socialinio taksi paslaugos Joniškio rajone gyvenantiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims

3000,00

3000,00

Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims suteiktos pavėžėjimo į gydymo įstaigas, reabilitacijos centrus, prekybos vietas, pas artimuosius paslaugos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu paslaugomis pasinaudojo 50 asmenų, įvykdytos 109 kelionės. Padidėjo tikslinės grupės dalyvavimas bendruomenės veiklose, judėjimo galimybės, viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pasiekiamumas.

Viešoji įstaiga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

Laikas sau

3000,00

3000,00

Dienos užimtumas pensinio amžiaus asmenims. Buvo gaminami įvairūs gaminiai iš gamtinių ir kitų medžiagų, dirbama su epoksidine derva, modelinu, kuriamos dekoracijos, piešiama įvairia technika, gamintas muilas. Kulinariniuose užsiėmimuose buvo dalinamasi Joniškio krašto kulinarinio paveldo receptų gaminimo ypatumais.

Per keturis projekto įgyvendinimo mėnesius veiklose dalyvavo 15 asmenų.

Paslaugos pagerino senjorų psichologinę savijautą, paskatino jų  kūrybiškumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi, bendruomeniškumą bei bendravimo kultūrą.

Visuomeninė organizacija „Spalvotas veidas“

Mobilusis darbas su jaunimu

2659,00

2391,00

Žagarės jaunimui buvo rengiami reguliarūs susitikimai, taikant individualaus ir grupės darbo metodus. Jaunuoliai įtraukti į pozityvias laisvalaikio leidimo veiklas (edukacijos, pokalbiai, diskusijos karjeros planavimo klausimais), vykdytos patyčių prevencijos veiklos, didintas sąmoningumas nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais.

Projekte dalyvavo 20 jaunuolių.  Projekto veikos suaktyvino bendruomenės narius, įvairių amžiaus grupių ir tautybių jaunuolių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Joniškio rajono savivaldybės bendruomenių socialinių inovacijų projektų konkursą planuojama skelbti ir 2023 metais.

Joniškio rajono savivaldybės administracija