mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Dėl ūkio subjektų skiepijimo

Informuojame, kad buvo pakeistas LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašas (V-2997, pakeitimas įsigaliojo 2021-04-09), kuris leidžia Savivaldybėms nepanaudotas vakcinas paskirti ūkio subjektų darbuotojų skiepijimui.

Prašome atidžiai susipažinti su minėto teisės akto formuluote:

„8. Vakcinacijos centrai, paslaugas organizuojančios ASPĮ ir skiepijančios ASPĮ skiepija iš eilės pirmiau esančiai prioritetinei grupei priskiriamus asmenis, išskyrus Aprašo 81 punkte nurodytu atveju. Jei nepavyksta sudaryti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės ir toliau iš eilės esančios prioritetinės grupės pageidaujančių skiepytis asmenų sąrašo ir dėl to nebus sunaudotos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės arba per savaitę nepavyksta paskiepyti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės asmenų ir dėl to nesunaudojamos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės, kviečiami skiepytis Aprašo 5 punkte nurodytoms prioritetinėms grupėms priklausantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, nurodytas Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo patvirtinimo“, vykdantys asmenys, PO JŲ – didelių subjektų (prioritetas teikiamas dideliems subjektams, vykdantiems veiklą, priklausančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijai, kurioje nurodytose veiklose praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį nustatyta daugiausia COVID-19 ligos protrūkių) pateiktuose darbuotojų sąrašuose nurodyti darbuotojai, kol sunaudojamos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės.“

Keletas svarbių akcentų:

  • Nepanaudotos vakcinos pirmiausia yra siūlomos prioritetinėms grupėms, įskaitant gyvybiškai svarbias visuomenei funkcijas (pareigūnai, ugniagesiai ir pan.). Visų prioritetinių grupių skiepijimas išlieka itin svarbus ir pirmesnis.
  • Po to gali būti skiepijami tik tie ūkio subjektai, kur yra daugiau nei 100 darbuotojų, o prioritetas teikiamas subjektams, vykdantiems veiklą, priklausančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijai, kurioje nurodytose veiklose praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį nustatyta daugiausia COVID-19 ligos protrūkių.
  • Todėl tik likus vakcinos nuo prioritetinių grupių bus kviečiami vakcinuotis minėtus kriterijus atitinkantys ūkio subjektai (bus susisiekta individualiai su įmonėmis, kurios užpildys ir pateiks darbuotojų sąrašus, pakviečiant jas vakcinuotis nurodytu laiku).

Jei atitinkate ūkio subjektams dėl vakcinacijos nustatytus kriterijus, prašome pasirengti Jūsų darbuotojų, norinčių vakcinuotis, sąrašus pagal šią formą.

Svarbu: Reikalinga iš viso pateikti 2 dokumentus: sąrašą (formoje pateiktas Exel formatu) ir dar vieną  tą patį sąrašą, pasirašytą organizacijos vadovo  PDF formatu.

Sąrašus siųsti el. paštu: laima.klemiene@joniskis.lt

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui Laima Klemienė, tel. 8 686 35 296.

Joniškio rajono savivaldybės administracija